​85 tys. osób podpisało się pod petycją ws. zmiany polityki imigracyjnej we Włoszech

W ciągu sześciu miesięcy zebrano 85 tys. podpisów ws. reformy polityki imigracyjnej we Włoszech. W celu wywarcia presji na politykach i namówienia ich do przyjęcia bardziej humanitarnego systemu, podpisy zostały złożone w parlamencie.

85 tys. podpisów

W ramach kampanii "Ero straniero - L'umanità che fa bene" zebrano ponad 85 tys podpisów - znacznie więcej niż wymagane 50 tys. - na rzecz uchwalenia nowego prawa imigracyjnego. Podpisy zostały złożone w Izbie Deputowanych w piątek 27 października.

Kampanię wsparli: Radicali Italiani i Emmę Bonino, Fondazione Casa della carità "Angelo Abriani", ACLI, ARCI, ASGI, Centro Astalli, CNCA, Buon Diritto i Włoska Koalicja na rzecz Praw Obywatelskich i Swobód. Co więcej, akcję poparło również wielu burmistrzów i organizacji non-profit.

Propozycja

27 października o godzinie 11:30, kilku przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i partii politycznych zebrało się na placu przed parlamentem w celu złożenia podpisów, a także aby uczcić sukces kampanii. Działacze Emma Bonino, Luigi Manconi, Igiaba Scego i Patrizio Gonnella, wyrazili swoją wdzięczność wolontariuszom, którzy pomagali w zbieraniu podpisów.

Złożony w parlamencie wniosek zakłada między innymi możliwość legalnego wjazdu do Włoch z pozwoleniem na pracę tymczasową, daje możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt obcokrajowcom związanym z Włochami, zakłada wprowadzenie środków na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o azyl i uchodźców oraz zniesienie przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy, a także wprowadza inne zmiany w systemie przyjmowania obcokrajowców.

Komentarze

Podsumowując sukces kampanii, jego promotorzy wydali oświadczenie, w którym stwierdzili, że: "to niesamowity rezultat, który osiągnęliśmy dzięki setkom aktywistów i wolontariuszy, którzy spędzili ostatnie kilka miesięcy na włoskich ulicach i placach zbierając podpisy. Obecny klimat polityczny jest zdominowany przez strach i demagogię, więc nie byliśmy pewni, czy kampania zakończy się sukcesem".

Sukces kampanii dowodzi, że istnieją inne Włochy, Włochy, które nie boją się cudzoziemców, które nie podporządkowują się budowaniu murów i które uważają, że może istnieć lepsze prawo niż obecnie obowiązujące przepisy imigracyjne, znane jako Bossi-Fini.