Potrzebujemy Przestrzeni na Zmianę

Drugreporter we współpracy z sześcioma innymi organizacjami pozarządowymi z dumą prezentuje nową międzynarodową kampanię Przestrzeń na Zmianę, jako że musimy zmienić sposób, w jaki reagujemy/odpowiadamy na problemy narkotykowe w miastach.

Potrzebujemy Przestrzeni na Zmianę

Dożylne zażywanie narkotyków staje się coraz większym problemem w większości naszych miast - zwłaszcza w dzielnicach, gdzie duża liczba młodych ludzi żyje w biedzie. Im więcej osób wstrzykuje sobie narkotyki w niehigienicznych warunkach, im więcej osób dzieli się igłami, tym więcej zakażeń, zgonów z przedawkowania oraz zużytych strzykawek i igieł na ulicach.

Rozwiązanie nie leży w rękach policji - aresztowanie narkomanów nie zmniejszy liczby osób zażywających narkotyki, lecz popchnie ich do korzystania z bardziej ryzykownych sposobów i do pozbywania się igieł tak szybko, jak to możliwe. Stare metody walki z problemem narkotykowym nie działają.

Na przykładzie miast takich jak Zurych, Vancouver czy Kopenhaga, możemy się wiele nauczyć w kwestii ograniczania zażywania narkotyków na ulicach i związanych z tym problemów. Decydenci powinni przyjąć kompleksowe strategie antynarkotykowe oparte na czterech filarach: prewencja, leczenie, ograniczanie szkód i inteligentne egzekwowanie prawa.

PREWENCJA: Potrzebujemy uczciwej edukacji szkolnej na temat narkotyków, a także programów prewencyjnych skierowanych do młodych ludzi, promowanych na imprezach i festiwalach!

LECZENIE: Ludzie, którzy chcą się leczyć z uzależnienia narkotykowego potrzebują instytucji zajmujących się opieką medyczną i resocjalizacją, a także ośrodków szkolenia i pośrednictwa pracy!

OGRANICZANIE SZKÓD: Dla ludzi, którzy nie chcą lub nie są w stanie wydostać się z uzależnienia, należy stworzyć pomieszczenia do zażywania narkotyków, gdzie mogliby wstrzykiwać narkotyki za pomocą sterylnego sprzętu i pod nadzorem pracowników służby zdrowia, by uniknąć zakażeń, przedawkowania i odpadów na ulicach.

INTELIGENTNE EGZEKWOWANIE PRAWA: Zamiast aresztowania i zatrzymywania osób zażywających dożylnie narkotyki, policja powinna przekazywać ich do ośrodków rehabilitacyjnych!

Zwracamy się do władz

  • o przyjęcie miejskich strategii antynarkotykowych opartych na powyższych filarach;
  • o zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w rozwój/realizację tej strategii
  • stworzenie miejskiego systemu koordynacji narkotyków w celu wdrożenia strategii i zapewnienia współpracy między filarami
  • zapewnienia odpowiednich środków w celu usprawnienia i rozszerzenia dostępnych usług!

W 1987 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Przez wiele lat dzień ten był obchodzony przez niektóre rządy poprzez antynarkotykowe rytuały, takie jak publicznie palenie skonfiskowanych narkotyków czy też telewizyjne egzekucje przemytników. W ciągu ostatnich 10 lat jednak 26 czerwca stał się dniem działań społeczeństwa obywatelskiego mających na celu promowanie polityki narkotykowej opartej na prawach człowieka i zdrowiu publicznym.

Potrzebujemy nowego podejścia

W tym roku Drugreporter, internetowy serwis Węgierskiego Związku Swobód Obywatelskich poświęcony polityce narkotykowej, we współpracy z sześcioma innymi organizacjami pozarządowymi, w tym z Międzynarodowym Konsorcjum Polityki Narkotykowej “Support. Don't Punish”, zorganizowało nową kampanię społeczną. Kampania ruszyła w ośmiu europejskich miastach - Atenach, Belgradzie, Bratysławie, Bukareszcie, Budapeszcie, Porto, Sofii i Warszawie - by edukować i mobilizować społeczeństwo do wspierania innowacyjnych alternatyw dla represyjnej polityki narkotykowej, takich jak stwarzanie miejsc, w których bezpiecznie i pod nadzorem można zażywać narkotyki.

Kampania Przestrzeń na Zmianę (Room for Change) skierowana jest do ludzi, na których życie wpływa uliczna narkomania, albo dlatego, że ich przyjaciel lub krewny jest uzależniony od narkotyków, albo dlatego, że mieszkają w okolicy, w której jest wiele osób zażywa narkotyki. W każdym z ośmiu miast istnieją ogromne problem związane z dożylnym przyjmowaniem narkotyków: zakażenia HIV i zapaleniem wątroby, zgony spowodowane przedawkowaniem, zużyte strzykawki i igły na ulicach i inne uciążliwości.

Strona internetowa kampanii zawiera informacje z każdego miasta na temat obecnej sytuacji i lokalnych wyzwań. Potrzebne jest nowe podejście, by zmniejszyć te szkody. Zamiast karać uzależnionych i spychać ich na margines społeczeństwa, potrzebujemy programów, które rozprowadzałyby sterylny sprzęt i rozpowszechniały informacje, a także stworzenia bezpiecznej i higienicznej przestrzeni, gdzie ludzie ci mogliby zażywać narkotyki nie wyrządzając sobie szkody i nie niepokojąc społeczeństwa.

Pomieszczenia do zażywania narkotyków

Doświadczenia miast takich jak Zurych, Vancouver i Kopenhaga pokazały, że pomieszczenia do zażywana narkotyków mogą służyć jako pierwszy krok programów rehabilitacyjnych. Pomieszczenia te jako takie nie są rozwiązaniem samym w sobie - działają tylko wtedy, gdy stanowią część zintegrowanej miejskiej strategii antynarkotykowej.

Strategia ta powinna składać się z czterech filarów: prewencji, leczenia, ograniczania szkód i inteligentnego egzekwowania prawa. Jeśli miasta stworzą system koordynacji narkotyków i zapewnią odpowiedni budżet dla wdrożenia “Czterofilarowej strategii antynarkotykowej”, można znacząco zredukować problemy związane z narkomanią. Nasza petycja, skierowana do władz tych ośmiu miast, wzywa do podjęcia takich środków.

Podpisz petycję i zachęć innych, by zrobili to samo! Podziel się internetową stroną kampanii na Facebooku i Twitterze!