Potrzebujemy Przestrzeni na Zmianę

Drugreporter we współpracy z sześcioma innymi organizacjami pozarządowymi z dumą prezentuje nową międzynarodową kampanię Przestrzeń na Zmianę, jako że musimy zmienić sposób, w jaki reagujemy/odpowiadamy na problemy narkotykowe w miastach.

Dziękujemy za zainteresowanie, ale kampania dobiegła końca!

W 1987 roku, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Przez wiele lat dzień ten był obchodzony przez niektóre rządy poprzez antynarkotykowe rytuały, takie jak publicznie palenie skonfiskowanych narkotyków czy też telewizyjne egzekucje przemytników. W ciągu ostatnich 10 lat jednak 26 czerwca stał się dniem działań społeczeństwa obywatelskiego mających na celu promowanie polityki narkotykowej opartej na prawach człowieka i zdrowiu publicznym.

Potrzebujemy nowego podejścia

W tym roku Drugreporter, internetowy serwis Węgierskiego Związku Swobód Obywatelskich poświęcony polityce narkotykowej, we współpracy z sześcioma innymi organizacjami pozarządowymi, w tym z Międzynarodowym Konsorcjum Polityki Narkotykowej “Support. Don't Punish”, zorganizowało nową kampanię społeczną. Kampania ruszyła w ośmiu europejskich miastach - Atenach, Belgradzie, Bratysławie, Bukareszcie, Budapeszcie, Porto, Sofii i Warszawie - by edukować i mobilizować społeczeństwo do wspierania innowacyjnych alternatyw dla represyjnej polityki narkotykowej, takich jak stwarzanie miejsc, w których bezpiecznie i pod nadzorem można zażywać narkotyki.

Kampania Przestrzeń na Zmianę (Room for Change) skierowana jest do ludzi, na których życie wpływa uliczna narkomania, albo dlatego, że ich przyjaciel lub krewny jest uzależniony od narkotyków, albo dlatego, że mieszkają w okolicy, w której jest wiele osób zażywa narkotyki. W każdym z ośmiu miast istnieją ogromne problem związane z dożylnym przyjmowaniem narkotyków: zakażenia HIV i zapaleniem wątroby, zgony spowodowane przedawkowaniem, zużyte strzykawki i igły na ulicach i inne uciążliwości.

Strona internetowa kampanii zawiera informacje z każdego miasta na temat obecnej sytuacji i lokalnych wyzwań. Potrzebne jest nowe podejście, by zmniejszyć te szkody. Zamiast karać uzależnionych i spychać ich na margines społeczeństwa, potrzebujemy programów, które rozprowadzałyby sterylny sprzęt i rozpowszechniały informacje, a także stworzenia bezpiecznej i higienicznej przestrzeni, gdzie ludzie ci mogliby zażywać narkotyki nie wyrządzając sobie szkody i nie niepokojąc społeczeństwa.

Pomieszczenia do zażywania narkotyków

Doświadczenia miast takich jak Zurych, Vancouver i Kopenhaga pokazały, że pomieszczenia do zażywana narkotyków mogą służyć jako pierwszy krok programów rehabilitacyjnych. Pomieszczenia te jako takie nie są rozwiązaniem samym w sobie - działają tylko wtedy, gdy stanowią część zintegrowanej miejskiej strategii antynarkotykowej.

Strategia ta powinna składać się z czterech filarów: prewencji, leczenia, ograniczania szkód i inteligentnego egzekwowania prawa. Jeśli miasta stworzą system koordynacji narkotyków i zapewnią odpowiedni budżet dla wdrożenia “Czterofilarowej strategii antynarkotykowej”, można znacząco zredukować problemy związane z narkomanią. Nasza petycja, skierowana do władz tych ośmiu miast, wzywa do podjęcia takich środków.

Podpisz petycję i zachęć innych, by zrobili to samo! Podziel się internetową stroną kampanii na Facebooku i Twitterze!