PRZYCZYŃ SIĘ DO WALKI ZE SKUTKAMI COVID-19

Wszyscy mamy prawo do wsparcia finansowego, schronienia, dostępu do opieki zdrowotnej, a także bezpłatnych i niezależnych informacji, które pomogą nam przetrwać pandemię. Wesprzyj naszą pracę, żeby upewnić się, że prawa te są przestrzegane w całej UE. Przekaż darowiznę i przyczyń się do realnej zmiany.

#humanrightsundercorona

Hands.jpg?ixlib=rails 0.3

Jak rozmawiać o prawach człowieka podczas COVID-19

Prawa człowieka to narzędzia, dzięki którym możemy nakłonić nasze rządy do podejmowania decyzji, które na pierwszym miejscu stawiają nasze zdrowie i dobrobyt. Jednak w wielu krajach rządy i media traktują prawa człowieka jak przeszkodę dla zdrowia publicznego. Często nieumyślnie wzmacniamy tę szkodliwą retorykę.

Niniejszy przewodnik zawiera sugestie dotyczące tego, jak mówić o prawach człowieka w kontekście podejmowanych (lub nie) przez władze środków mających powstrzymać rozprzestrzenianie się i ograniczenie negatywnych skutków koronawirusa.

Przewodnik jest przeznaczony dla wszystkich osób pracujących w sektorze związanym z prawami człowieka, które chcą, aby ludzie docenili znaczenie i użyteczność swoich praw w organizacji życia, które chcą wieść, oraz w budowaniu społeczności, w której chcą żyć.


„Ten dokument stanowi ważny krok w kierunku wypełnienia poważnej luki w dyskursie o prawach człowieka: naszej niezdolności do przekonującego mówienia o prawie do zdrowia w inspirujący i emocjonalny sposób, który łączyłby się ze szczególnym sposobem myślenia o prawach człowieka i wspólnym człowieczeństwie”.

Thomas Coombes, Komunikacja oparta na nadziei

Donate banner hands


Tagi: