Sprzeciw się surowym przepisom antyimigracyjnym na Węgrzech

Węgry muszą w końcu zacząć przestrzegać praw uchodźców! Wyślij list do węgierskiego premiera i dołącz do żądania sprawiedliwego i humanitarnego traktowania ludzi w potrzebie!

Dziękujemy za zainteresowanie, ale kampania dobiegła końca!

Węgierski Związek Swobód Obywatelskich i Węgierski Komitet Helsiński, Menedék - Węgierskie Stowarzyszenie na rzecz Imigrantów, Artemisszió Fundation, Migration Aid i Migrant Solidarity Group organizacji pozarządowych apelują do wszystkich obywateli Europy, aby zażądali od węgierskiego rządu natychmiastowego wycofania się z ostatnio przyjętych przepisów zezwalających na niezwłoczne wydalanie do Serbii osób szukających azylu i pozbawianie wolności za przekroczenie granicy.

Wzywamy węgierskie władze do przyjęcia regulacji zgodnych z prawem międzynarodowym i unijnym i do zapewnienia bezpiecznych warunków, szanujących człowieczeństwo i godność tych najbardziej potrzebujących.

Nowe surowe przepisy wchodzą w życie 15 września. Od tego dnia nielegalni imigranci przedostający się na terytorium Węgier będą automatycznie zawracani do państwa, z którego wjechali, głównie do Serbii. Oznacza to powrót do kraju, w którym nie ma bezpiecznego systemu azylowego.

Przepisy przewidujące automatyczne wydalenie imigrantów i kwalifikujące nielegalne przekraczanie granicy jako przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności służy węgierskiemu rządowi tylko do jednego celu: pozbycia się humanitarnych zobowiązań.

Obecny kryzys imigracyjny to nie wina węgierskiego rządu - znalezienie rozwiązania to wspólna europejska odpowiedzialność. Jednakże, odpowiedź węgierskiego rządu na ten kryzys jest nie tylko ujmą dla Węgier, ale także dyskredytuje całą Unię Europejską.

Żadne państwo członkowskie nie powinno nigdy traktować uchodźców jako publicznego wroga i przyjmować tak represyjnych środków. Dlatego też prosimy wszystkich obywateli Europy, by dołączyli do naszego apelu i sprzeciwili się nieludzkim i antydemokratycznym posunięciom węgierskiego rządu.

Żądamy od węgierskich władz humanitarnych tymczasowych warunków życia dla wszystkich nielegalnych imigrantów i rzetelnego procesu rozpatrywania wszystkich wniosków o azyl złożonych przez uchodźców wjeżdżających do UE przez Węgry,

Węgry muszą wrócić na ścieżkę poszanowania praw człowieka i swoich zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i traktatów unijnych.

Upokarzanie uchodźców, a także obywateli Węgier musi się skończyć. Apelujemy do węgierskiego rządu o współpracę z innymi krajami europejskimi w negocjacjach, mających na celu znalezienie długotrwałego, wspólnego rozwiązania.

Węgierski Związek Swobód Obywatelskich, 14 września 2015 r., Budapeszt

Upewnij się, że wysłałeś/aś list --–»