Powiedz NIE cenzurze internetu w Europie!

UE kończy pracę nad dyrektywą, która doprowadzi do cenzurowania treści publikowanych w sieci. Pod pretekstem ochrony praw autorskich, wszystko, co spróbujesz udostępnić w sieci będzie filtrowane przez specjalny algorytm. Stań w obronie wolności słowa!

Powiedz NIE cenzurze internetu w Europie!

89%
44834 podpisy 50 000 potrzebny

Nowa era cenzury zagraża wolności słowa w internecie w Europie. YouTube, Facebook i inne platformy wymiany plików, mogą wkrótce zostać zmuszone do stosowania specjalnego algorytmu i sprawdzania, czy przesyłany plik zawiera elementy chronione prawami autorskimi. Program zablokuje każdy potencjalnie problematyczny materiał. Nie pozwól, aby tak się stało! Stań w obronie wolność słowa i zaprotestuj przeciwko tej propozycji wysyłając wiadomość e-mail do europejskich parlamentarzystów!

Szanowny Panie Pośle / Szanowna Pani Posłanko do Parlamentu Europejskiego,

Piszę do Państwa jako zaniepokojony obywatel. Chciałbym wyrazić moje obawy dotyczące artykułu 13 proponowanej dyrektywy w sprawie praw autorskich na Jednolitym Rynku Cyfrowym. Chciałbym prosić Państwa o głosowanie przeciwko wersji artykułu 13 zaproponowanej przez Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego.

Burzliwa debata w Radzie i Parlamencie Europejskim pokazuje, że znaczna część europosłów i państw członkowskich nie jest przekonana do obecnej wersji artykułu 13.

Jestem głęboko przekonany, że w obecnej wersji artykułu brakuje ważnych zabezpieczeń. Proponowany artykuł 13 jest sprzeczny z kilkoma postanowieniami Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz z istniejącymi procedurami ustanowionymi przez prawo UE w zakresie usuwania materiałów chronionych prawem autorskim, a także z obowiązującym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Artykuł 13 naruszałby prawo do ochrony danych osobowych (art. 8 Karty), ponieważ wymaga od dostawców usług internetowych monitorowania wszystkich przesyłanych przez użytkowników treści. Co więcej, oprogramowanie służące do filtrowania treści przetwarza dane osobowe bez zgody użytkowników.

Artykuł 13 naruszałby prawo do wolności wypowiedzi i informacji (art. 11 Karty), ponieważ wymaga od dostawców usług internetowych, aby uniemożliwiali przesyłanie do sieci obrazów, informacji, filmów wideo i innych środków wyrazu. Zautomatyzowane oprogramowania filtrujące są niedokładne i prawdopodobnie uniemożliwiałyby publikację materiałów, takich jak parodia czy cytat, które nie naruszają praw autorskich i które są niezbędne do rozwoju społecznych i politycznych debat. Obowiązek monitorowania wszystkich treści przesyłanych przez użytkowników może mieć bardzo negatywny wpływ na swobodę wypowiedzi.

Artykuł 13 naruszałby również swobodę prowadzenia działalności gospodarczej (art. 16 Karty), ponieważ wymaga od dostawców usług internetowych instalowania, utrzymywania i eksploatacji kosztownego oprogramowania na własny koszt.

Ingerencje w art. 8, 11 i 16 Karty mają uzasadniony cel: ochronę własności intelektualnej. Skala tych ingerencji jest jednak nieproporcjonalna w stosunku do zamierzonego celu. Własność intelektualną można odpowiednio chronić za pomocą innych środków, które nie naruszałyby w takim stopniu trzech wyżej wymienionych praw. A to dlatego, że w proponowanej dyrektywie brakuje ważnych gwarancji ochrony praw podstawowych.

Dlatego też proszę o głosowanie przeciwko wersji artykułu 13 zaproponowanej przez Komisję Prawną. Wprowadzenie zmian do artykułu 13 jest niezbędne w celu wdrożenia gwarancji dotyczących praw podstawowych.

Z poważaniem


Dear Member of the European Parliament,

I’m sending this letter as a concerned citizen of the EU whose fundamental rights are under threat.

The European Parliament is responsible for the protection of fundamental rights and freedoms. Article 13 of the proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market seriously violates the freedom of expression and personal data protection enshrined in the Charter of Fundamental Rights.

The draft Article 13 of the Directive introduces new obligations on internet service providers that share and store user-generated content, such as video or photo-sharing platforms, including obligations to monitor and filter uploads to their services.

Article 13 contradicts existing EU rules and the case law of the Court of Justice. The Directive of Electronic Commerce (2000/31/EC) regulates the liability for those internet companies that host content on behalf of their users. According to the existing rules, providers have an obligation to remove any content that breaches copyright rules as soon as it is brought to their attention.

In contrast, Article 13 would force these companies to actively monitor their users' content. This contradicts the ‘no general obligation to monitor' principle in the Electronic Commerce Directive. The requirement to install a system for filtering electronic communications has twice been rejected by the Court of Justice, in the cases Scarlet Extended (C 70/10) and Netlog/Sabam (C 360/10). Therefore, a legislative provision that requires internet companies to install a filtering system would almost certainly be rejected by the Court of Justice. This is because it would contravene the requirement that a fair balance be struck between the right to intellectual property on the one hand, and the freedom to conduct business and the right to freedom of expression, such as to receive or impart information, on the other.

The requirement to filter content in this way would violate the freedom of expression set out in Article 11 of the Charter of Fundamental Rights. Internet companies, like all commercial enterprises, exist to generate a profit. This means that they will try to avoid the possibility of fines. As such, they are inherently incentivised to apply filtering mechanisms, and to do so in such a way as to minimise possible liability. This will lead to excessive filtering and deletion of content, and it will limit both the freedom to impart information and the freedom to receive information.

If EU legislation conflicts with the Charter of Fundamental Rights, national constitutional courts are likely to be tempted to disapply the conflicting law, leading to the uneven application of EU law across the member states until the issue is resolved by the Court of Justice. This is what happened with the Data Retention Directive (2006/24/EC), when EU legislators ignored compatibility problems with the Charter of Fundamental Rights. In 2014, the Court of Justice declared the Data Retention Directive invalid because it violated the Charter.

The Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee (LIBE) of the European Parliament voted against the censorship solution put forward in the Commission's proposal for Article 13. LIBE proposes to remove the two most controversial provisions of Article 13. First, it recommends removing mandatory filtering for every single upload to the internet. Second, it clarifies that measures to ensure enforcement of licensing arrangements should not include general monitoring obligations for internet companies. LIBE’s solution, however, does not offer a proper redress and complaint mechanism to those whose fundamental rights are accidentally breached when companies remove content that does not violate intellectual property rights or fall within an exception to protect a legitimate public interest.

Removing the most controversial parts offers a more balanced approach than the original Article 13, which, if passed in its present form, would clearly breach fundamental rights. There are, however, less intrusive ways than LIBE’s approach to balance freedom of expression and data protection on the one hand, and copyright on the other. The draft Directive regulates licensing agreements in detail. There is no need to have further special requirements under Article 13. The deletion of Article 13 would maintain the structural logic of the draft Directive and would not jeopardise right holders’ rights.

We ask you to protect our fundamental rights and vote against Article 13. This is the only way to guarantee compliance with the Charter of Fundamental Rights and still allow intellectual property rights to be protected.

Sincerely yours,

W dniu 20 czerwca Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) zatwierdziła wersję art. 13 projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, która naruszałaby nasze podstawowe prawa, w tym wolność słowa i wolność informacji.

To jedno z tych praw, które mają wpływ na Twoje codzienne życie. Skutki art. 13 byłyby ogromne.

Dołącz do naszej kampanii i walcz o wprowadzenie prawa autorskiego, które zabezpieczy Twoją wolność słowa w sieci!

Jeśli tworzysz amatorskie filmy wideo lub memy, publikujesz nagrania z gier komputerowych, masz talent do śpiewania karaoke, którym chcesz się podzielić ze światem – w każdym z tych przypadków i w wielu innych, zauważysz konsekwencje wprowadzenia art. 13.

To dlatego, że wszystkie te materiały mogą być cenzurowane i blokowane przez boty przed ich przesłaniem, co poważnie ograniczy możliwość udostępniania – i oglądania – wielu rzeczy w internecie. Chcesz się dowiedzieć, o co tak naprawdę toczy się gra? Obejrzyj ten film.

Aby zobaczyć ten materiał, musisz zaakceptować pliki cookie stron trzecich.

Jeszcze nie jest za późno, aby powstrzymać wprowadzenie art. 13. Niektórzy członkowie Parlamentu Europejskiego chcą stanąć po stronie wielkich właścicieli praw autorskich i nie mają zamiaru zadać sobie najmniejszego trudu, aby zaproponować projekt ustawy, która chroniłaby zarówno właścicieli praw autorskich, jak i wolność wypowiedzi wszystkich innych.

Te dwie rzeczy nie wykluczają się wzajemniemożemy jednocześnie chronić zarówno prawa autorskie, jak i wolność słowa.

Włączając te sześć zabezpieczeń do art. 13, członkowie Parlamentu Europejskiego mogliby skutecznie chronić interesy wszystkich zainteresowanych grup.

Wkrótce odbędzie się sesja plenarna, na której wszyscy posłowie do PE będą mieli możliwość zabrania głosu w sprawie art. 13. Niektórzy eurodeputowani chcą walczyć o lepsze i bardziej zbalansowane przepisy.

Naszym zadaniem jest przekonać tych, którzy się wahają. Musimy im pokazać, że nasza wolność słowa nie podlega negocjacjom.

Dołącz do naszej kampanii i wyślij nasz e-mail do wszystkich członków Parlamentu Europejskiego za pomocą jednego kliknięcia.

Dołącz do 40 tys. innych osób, które domagają się uchwalenia prawa chroniącego interesy nas wszystkich.

Za pomocą jednego kliknięcia możesz wysłać ten list do unijnych przedstawicieli →
Aby zobaczyć ten materiał, musisz zaakceptować pliki cookie stron trzecich.

Jeśli nowa unijna propozycja w sprawie praw autorskich zostanie uchwalona, będziemy żyć w nowej erze cenzury. YouTube, Facebook i inne platformy wymiany plików będą zmuszone do wdrożenia nowego algorytmu, który sprawdzi, czy przesyłana zawartość zawiera elementy chronione prawem autorskim. Program oceni, co możesz udostępniać i co może być udostępniane Tobie. Każda potencjalnie problematyczna treść zostanie zablokowana. Każda. Chodzi o naszą wolność słowa. Chodzi o cenzurę.

Chcesz zrobić coś więcej? Zadzwoń za darmo do swojego europosła i podziel się z nim swoimi obawami

Ochrona praw autorskich jest ważna. Opracowany jednak przez UE projekt się do tego nie nadaje. Komisja chce, aby firmy internetowe, takie jak YouTube i Facebook, sprawdzały wszystko, co zwykli użytkownicy publikują w sieci i eliminowały wszelkie materiały zawierające treści chronione prawami autorskimi.

Aby zobaczyć ten materiał, musisz zaakceptować pliki cookie stron trzecich.

W jaki sposób firmy te będą w stanie to robić? Oczywiście za pomocą specjalnego algorytmu. A ponieważ firmy wolą być zbyt ostrożne, niż ryzykować karą grzywny, programy będą tak surowe, że nie będziemy mogli przesyłać niczego, co ma najmniejszą szansę na naruszenie praw autorskich. Filmik wideo Twoich znajomych bawiących się na festiwalu muzycznym, który chciałeś opublikować na Facebooku? Zablokowany, ponieważ w tle leci muzyka chroniona prawami autorskimi. Ten zabawny mem, który chciałeś zatweetować? Zablokowany, ponieważ zawiera zdjęcia pochodzące z filmu.

W kwestii wytyczenia granicy między wolnością słowa a tym, co tak naprawdę stanowi materiał piracki nie możemy polegać na programach. I nie chodzi tutaj tylko o Twoją wolność słowa. Zagrożone jest również Twoje prawo do życia prywatnego, ponieważ jedynym sposobem, w jaki firmy te mogą filtrować przesyłane pliki, jest ciągłe monitorowanie działalności użytkowników.

Jeszcze nie jest za późno, aby powstrzymać wprowadzenie tej propozycji, ale Twoje wsparcie ma w tej kwestii kluczowe znaczenie. Poświęć chwilę, aby wysłać tę wiadomość do członków Parlamentu Europejskiego i poprosić ich o głosowanie przeciwko planowanym zmianom.

Przeczytaj, co wydarzyło się do tej pory:

Usunięto dwa najbardziej kontrowersyjne elementy dyrektywy o prawach autorskich w UE

Monitorowanie i filtrowanie treści zamieszczanych przez użytkowników w serwisach internetowych jest niedopuszczalne (list otwarty w sprawie art. 13)

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, dlaczego projekt dyrektywy ws. praw autorskich jest aż tak niebezpieczny? Oto kilka artykułów:

Co jest złego w monitorowaniu i filtrowaniu treści zamieszczanych przez użytkowników w serwisach internetowych?

Reforma prawa autorskiego UE stanowi zagrożenie dla wolności słowa

Estonia chce wzmocnić internetową inwigilację

Chcesz zrobić coś więcej? Zadzwoń za darmo do swojego europosła i podziel się z nim swoimi obawami

Naszymi sojusznikami w tej bitwie są:

Ansol:


ApTI:


BNNRC:


Frënn vun der Ënn:


Index on Censorship:


Associazione Antigone:


Italian Coalition for Civil Liberties and Rights:


Rights International Spain:


Estonian Human Rights Centre:


Polish Helsinki Foundation for Human Rights:


Hungarian Civil Liberties Union:


The League of Human Rights (LIGA):


Human Rights Monitoring Institute:


The Association for the Defense of Human Rights in Romania – the Helsinki Committee:


D3 - Defesa dos Direitos Digitais:


Bits of Freedom:


JUMEN e.V. - Legal Human Rights Work in Germany

Center for Democracy & Technology (CDT)


Copyright for Creativity C4C

Centrum Cyfrowe

Access Info Europe

Open Media