Liberty

Liberty, znana również jako Krajowa Rada Wolności Obywatelskich (National Council for Civil Liberties), została założona w 1934 roku. Jest organizacją działającą ponad podziałami partyjnymi, funkcjonującą w samym centrum ruchu walczącego o podstawowe prawa i wolności w Zjednoczonym Królestwie. Promujemy wartości, takie jak godność jednostki, zasady równego traktowania i bezstronność, które stanowią fundament demokratycznego społeczeństwa. Liberty prowadzi kampanię mające na celu ochronę podstawowych praw i wolności w sądach, w Parlamencie i wśród szerszych społeczności. Działamy poprzez kampanie społeczne, precedensowe sprawy sądowe, prace parlamentarne, analizy polityczne i świadczenia bezpłatnego doradztwa i informacji.

Liberty Website

Liberty Facebook

Liberty Youtube

Liberty Twitter

Będziemy Cię informować na bieżąco.
Zapoznaj się z naszymi artykułami, dokumentami strategicznymi i nie tylko.