Partij van de Arbeid vindt Nederlandse implementatie van Gehandicaptenverdrag te vrijblijvend

De Nederlandse Partij van de Arbeid stelt dat bedrijven moeten worden verplicht om hun gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. De recent afgeronde Nederlandse uitwerking van het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap verplicht bedrijven nu slechts aanpassingen te doen wanneer klanten hier om vragen. PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk vindt dit niet genoeg. Gehandicapten zouden niet zelf moeten hoeven vragen om verbeteringen. Hij voegt hier aan toe dat in andere landen - bijvoorbeeld de VS en Engeland - zaken als het openbaar vervoer veel beter geregeld zijn.