VN verzocht op te komen voor de handelingsvrijheid van Hongaarse maatschappelijke organisaties

De Hungarian Civil Liberties Union heeft de speciale rapporteurs van de VN over de vrijheid van vereniging en over de situatie van de advocatuur in Hongarije ten aanzien van de controle van de regering over maatschappelijke organisaties - een schending van zowel de nationale als de internationale wetgeving - opgeroepen om alle beschikbare middelen aan te wenden om ervoor te zorgen dat de rechten van Hongaarse maatschappelijke organisaties worden gerespecteerd.