​Liberty

De in 1934 opgerichte National Council for Civil Liberties, die sinds 1989 beter bekend staat onder de naam Liberty, is een partijoverschrijdende, onafhankelijke organisatie die opkomt voor menselijke waardigheid, gelijke behandeling en billijkheid als grondslagen van een democratische samenleving. Door een combinatie van publieke campagnes, procesvoering ten aanzien van zaken waar nog geen jurisprudentie over bestaat, parlementaire werkzaamheden, beleidsanalyses en het verstrekken van gratis advies en informatie vervult de in Londen gevestigde ngo een centrale rol in de bescherming van basisrechten en vrijheden in het Verenigd Koninkrijk.

Volg Liberty:

Liberty Website

Liberty Facebook

Liberty Youtube

Liberty Twitter