Italian Coalition on Civil Liberties and Rights

Door middel van capaciteitsopbouw op het gebied van beleidsanalyses, pleitbezorging, mediastrategieën en publieksvoorlichting steunt de in 2014 opgerichte Italian Coalition on Civil Liberties and Rights (CILD) burgerorganisaties bij de aanpak van de meest nijpende mensenrechtenkwesties in Italië. Bij de coalitie zijn meer dan 30 Italiaanse maatschappelijke organisaties aangesloten die zich met name richten op de bescherming van migranten, de LGBT-gemeenschap, de rechten van gevangenen, hervorming van het drugsbeleid, de vrijheid van meningsuiting, de toegang tot informatie en de transparantie en verantwoordingsplicht van overheden op lokaal en nationaal niveau. Het werk van CILD wordt gecoördineerd door een secretariaat in Rome.

Contact:

Adres: Via Monti di Pietralata 16 – 00157 – Rome, Italië
E-mail contactpersoon: andrea.oleandri@cilditalia.org

Volg de Italian Coalition on Civil Liberties and Rights:

CILD Website

CILD Facebook

CILD Twitter