Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders is een non-profit mensenrechtenorganisatie die zich wereldwijd inzet om burgerrechten en politieke rechten te beschermen. Door lobbywerk, pleitbezorging en empowerment van lokale partners vormt deze ngo al meer dan dertig jaar een steun in de rug voor de burgermaatschappij en mensenrechtenactivisten in repressieve landen.

Daarnaast is Civil Rights Defenders (CRD) in thuisland Zweden een waakhond op het gebied van de mensenrechten wiens aandacht hoofdzakelijk uitgaat naar vijf thematische gebieden: haatdelicten, discriminatie en andere mensenrechtenschendingen waar minderheden onder gebukt gaan; het gebruik van geweld door rechtshandhavinginstanties; toezicht in gesloten instellingen; surveillance en internetvrijheid; en vluchtelingen en asielzoekers. CRD houdt ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten in de gaten en pleit voor hervormingen, gerechtigheid en verantwoordingsplicht. Schaduwrapporten, strategische procesvoering voor nationale en internationale rechtbanken en gerechtelijke instanties evenals omvangrijk mediawerk zijn onderdeel van brede campagnes om mensenrechtenproblemen onder de aandacht te brengen en aan te pakken.

Volg Civil Rights Defenders:

CRD Website

CRD Facebook

CRD Twitter