Italiaanse NGO's leren strategisch procederen voor sociale verandering

CILD organiseerde laatst een workshop over strategisch procederen om sociale verandering teweeg te brengen, met het oog op dringende kwesties in Italië, waaronder discriminatie van de Roma en migranten.
De "Workshop Benodigdheden Strategisch Procederen" van 28-29 november werd georganiseerd door de Italiaanse Coalitie voor Burgerrechten en Vrijheden (CILD), met steun van Open Society's Justitce Initiative.
Advocaten en officieren van verschillende Italiaanse NGO's (waaronder Progetto Diritti, A Buon Diritto, Diritto di Sapere, Cittadinanzattiva, Antigone, Rete Lenford, Asgi, Arci, Avvocati per Niente, L'altro Diritto) voor verschillende mensenrechtenkwesties, zoals LGBT-rechten, rechten voor migranten en Roma en strafrechtelijke zaken kregen waardevolle inzichten van experts van het Justice Initiative over hoe strategisch procederen te gebruiken voor sociale verandering.

Strategisch procederen voor sociale verandering

De eerste dag van de workshop begon met een kort overzicht van de betekenis van strategisch procederen en over hoe dit gebruikt kan worden in de Italiaanse context. Deelnemers bespraken de impact die strategisch procederen kan hebben op het niveau van beleid, op juridisch en op sociaal vlak. Experts van OSF Justice Initiative gaven ook tips over het plannen van strategisch procederen voor een zo hoog mogelijke effectiviteit.

Op de twee dag focuste de workshop op hoe een zaak word opgesteld, met name gelet op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: de schrijfstijl, de inhoud en de te vermijden fouten.

Na deze introductie werd de nadruk gelegd op het betrekken van de gemeenschap bij het strategische procedureplan. De sterke en zwakke punten van maatschappelijke betrokkenheid bij strategisch procederen werden vrijuit besproken. Experts benadrukten hoe belangrijk het is om een communicatieplan op te stellen om het strategisch procederen te ondersteunen.

Om de theorie van strategisch procederen op de praktijk toe te passen, werden de deelnemers in vier groepen verdeeld om vier concrete mensenrechten-gerelateerde zaken aan te pakken: adoptie van stiefkinderen, de invoering van de misdaad van foltering in Italië, de discriminatie van de Roma gelet op het verzamelen van persoonlijke data en de discriminatie van migranten vanuit het perspectief van het falen van de Italiaanse staat om toegang tot gratis rechtsbijstand aan te bieden.

Een sterkere maatschappij

Het commentaar van deelnemers aan de workshop was erg positief, dat het had geholpen om hun kennis van strategisch procederen te versterken en verschillende perspectieven te ontwikkelen om mee naar hun zaken te kijken, niet alleen vanuit een juridisch opzicht maar ook vanuit communicatie en pleidooien.

Een neveneffect van de workshop was het versterken van het partnerschap en de samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke organisaties, al werken ze voor verschillende kwesties. Dit allemaal om de Italiaanse maatschappij te versterken, en daarmee haar capaciteit om sociale verandering teweeg te brengen!