Wet op legitieme verdediging in Italië: op weg naar legitiem moorden?

Een aanpassing van de wet op legitieme verdediging ligt nu bij de Italiaanse senaat voor goedkeuring.
De Italiaanse overheid heeft recentelijk een amendement van de wet op legitieme verdediging goedgekeurd. Het amendement moet nu nog worden geëvalueerd en goedgekeurd door de Senaat om wet te worden. Italiaanse NGO Antigone heeft zich uitgesproken over de inhoud van het voorstel en de zorgbarende consequenties van de toepassing daarvan op de publieke veiligheid.

Legitieme verdediging in Italië

Legitieme verdediging is altijd een controversieel onderwerp geweest in Italiaanse politiek: de originele wet was gebaseerd op het rationele principe van proportionaliteit tussen de aanvaller en het slachtoffer.

De wet werd aangepast in 2006 toen een wetsvoorstel, gesteund door Lega Nord, een van Italië's grootste centrum-rechtse politieke partijen, werd voorgesteld die het legitiem zou maken om een legaal vuurwapen te gebruiken om je persoon en bezit te beschermen tegen dieven of belagers, thuis of op de werkplaats. Maar deze aanpassing zorgde ervoor dat enige vorm van zelfverdediging die zou worden gebruikt tegen iemand die geen kwaad in de zin had, niet legitiem zou zijn.

Het laatste wetsvoorstel dat door het parlement is goedgekeurd is een verdere stap richting de decriminalisering van vuurwapens voor legitieme verdediging, en vergroot het aantal scenario's waarin een persoon iemand kan doden zonder strafrechtelijke vervolging. Er staat dat verdediging met ieder soort wapen 's nachts legitiem is, of het geweld zich nou richt op mensen of bezit.

Hierbij kan iedere persoon die dodelijk geweld gebruikt in een situatie waar leven, bezit of persoonlijke vrijheden worden bedreigd, strafrechtelijke vervolging of onderzoek ontlopen. Op dezelfde manier wordt de reactie van iemand die zich onder serieuze psychologische druk bevindt bij voorbaat gerechtvaardigd en niet onderworpen aan enige beschuldiging van disproportionele verdediging.

Het creëren van een klimaat van onzekerheid

Deze wet zorgt voor een zorgwekkend toekomstbeeld. Zoals Antigone al heeft aangegeven is het opofferen van de regel van proportionaliteit, in een tijd waar misdaden tegen personen afnemen en het aantal moorden zich op een record laagte bevinden, zodat men een soort zelfgemaakte verdediging kunnen uitoefenen, een groot gevaar voor de publieke veiligheid.

De legitimering van verdediging in zo veel gevallen, gecombineerd met de afwezigheid, in sommige omstandigheden, van enige soort vervolging van de verdediger, kan ervoor zorgen dat Italië een staat wordt met excessieve decriminalisering en verminderde verantwoordelijkheid, net zoals sommige staten van de VS, wat niet echt benijdenswaardig is.

Het is veel te makkelijk om rechtvaardiging te claimen door psychologische druk, en moeilijk om te bewijzen dat dit waar was of niet.

De goedkeuring van deze wet is gedreven door populistische politieke impulsen die een bedreiging van de veiligheid willen propageren, terwijl dit door de realiteit simpelweg niet wordt ondersteund. Aan de andere kant kan zo'n wet wel bijdragen aan een klimaat van onveiligheid, waar mensen voor eigen rechter gaan spelen.

Antigone roept daarom, middels een petitie die al door velen is ondersteund, de senaat op om de wijziging te heroverwegen en niet goed te keuren onder deze voorwaarden. Antigone hoopt dat de regering zal stoppen met deze ontwikkelingen en juist burgerrechten zal nastreven.