Grondwettelijk Hof van België stelt 10 prejudiciële vragen over privacywetten aan het HvJ-EU

Naar aanleiding van het hoger beroep van LDH tegen de omzetting van de EU-richtlijn betreffende het passagiersregister, heeft het Grondewettelijk Hof besloten 10 prejudiciële vragen te stellen aan het HvJ-EU over privacywetten.

Het Grondwettelijk Hof van België heeft zojuist zijn beslissing bekendgemaakt naar aanleiding van het hoger beroep dat is ingesteld door de League of Human Rights (LDH) tegen de wet op de systematische registratie van passagiersgegevens, ook bekend als de Passenger Name Record Act (PNR). Deze wet, die deel uitmaakt van de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de terroristische aanslagen in België, stelt de autoriteiten in staat om de persoonsgegevens van de algemene bevolking drastisch te controleren (en zonder onderscheid).

LDH juicht deze beslissing toe, aangezien het Hof heeft besloten om niet minder dan 10 prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) over de overeenstemming van de wetgeving met de bestaande Europese wetgeving. De vragen die aan het Hof zijn gesteld, weerspiegelen inderdaad het meerendeel van onze kritiek: is het verzamelen van persoonlijke gegevens en toezicht houden op deze massale schaal echt evenredig?

Dit is des te verontrustender omdat de wet elke passagier aangaat, ongeacht objectieve bewijzen die rechtvaardigen dat het individu waarschijnlijk een risico voor de openbare veiligheid vormt. Is deze massale verzameling van gegevens, waaronder gevoelige gegevens, echt nodig om de gestelde doelen te bereiken? Is het bovendien waarschijnlijk dat dit soort wetgeving indirect zal leiden tot het herstel van de binnengrenzen?

We hopen dat het Hof zijn eerdere jurisprudentie zal bevestigen door het recht van burgers op privacy te beschermen (zoals het deed in zijn beslissing over de wetgeving inzake gegevensbewaring) en dat het dergelijke onevenredige instrumenten van massale surveillance van onschuldige burgers zal veroordelen.