'Laten we het Hongaarse Vluchtelingenreferendum ongeldig verklaren!

De Hongaarse overheid heeft een discriminerende en xenofobische campagne opgezet in aanloop naar het vluchtelingenreferendum op 2 oktober. 22 NGO's roepen burgers op om het haat zaaien van de overheid te verwerpen en het referendum ongeldig te verklaren.

Hongarije gaat op 2 oktober naar de stembus om te stemmen over de volgende vraag: "Wilt u dat de Europese Unie de vestiging van niet-Hongaarse burgers in Hongarije verplicht, zelfs zonder de goedkeuring van het Hongaarse parlement?"

"Dit is ons land: laten we het referendum ongeldig verklaren!" is de titel van de gezamenlijke verklaring van NGOs om te protesteren tegen de inhumane politiek van de Hongaarse overheid tegen de vluchtelingen. Hier is hun verklaring.

Wij, Hongaarse NGO's en burgers met een gevoel van verantwoordelijkheid voor ons land, geloven in een land waar het gedeelde goed wordt bestuurd met menselijkheid, solidariteit en wederzijds respect. We zijn bezorgd om een overheid te zien die onze gedeelde waarden bedreigt. Daarom spreken we ons uit tegen het referendum van 2 oktober en de haatcampagne rond de stemming.

We hebben besloten een campagne op te zetten om het referendum, dat tekortschiet in het bevorderen van onze gedeelde waarden en zowel nutteloos als inhumaan is, te invalideren.

'Nutteloze' vraag

De vraag die wordt voorgelegd in het referendum bevordert niet onze gedeelde waarden. Het biedt geen oplossing voor de situatie van vluchtelingen of de toekomst van de Europese Unie. Het verwerpt solidariteit met onze medemensen die in nood verkeren en solidariteit met andere Europese lidstaten. Het heeft geen intentie om een een platform voor vreedzame samenleving te creëren. We zijn ervan overtuigd dat niemand zich veilig kan voelen op lange termijn, wanneer het publiek debat wordt gedefinieerd door haat.

De vraag die in het referendum wordt voorgelegd is nutteloos. Er is nooit een verplicht "hervestigingsquotum" aangenomen, of zelfs maar besproken, in de EU. Als een dergelijke vraag ter discussie stond in de toekomst, zou Hongarije inspraak hebben in de onderhandelingen.

Daarbij geeft het antwoord op het referendum geen enkele juridische consequenties, noch heeft de overheid duidelijk gemaakt om welk belang precies wordt gevraagd aan burgers, aangezien dit nooit aan ons is duidelijk gemaakt.

'Uiteenvallen van de solidariteit'

De vraag die wordt gesteld in het referendum is inhumaan. Het doel van het referendum en de bijbehorende campagne is het oproepen van haat tegen vluchtelingen. De enige potentiële consequentie is het verder verzwakken van een al uiteengevallen solidariteit, waardoor de overheid wordt versterkt in het doorzetten van haar haatcampagne.

De echte vraag die er toe doet op 2 oktober is of dit land ooit een humane samenleving kan worden. Dit is waar we 365 dagen per jaar voor werken - op 2 oktober en op elke andere dag.

Sommigen van ons zullen ongeldig stemmen, terwijl anderen het geforceerde anti-vluchtelingenreferendum zullen boycotten. Ons doel is hoe dan ook hetzelfde: dit referendum ongeldig te laten verklaren.

Steun ons en deel deze verklaring, praat met vrienden, collega's en buren. Overtuig hen ook, zodat we samen kunnen bewijzen dat ons land is gebaseerd op menselijkheid en solidariteit.