Recente aanval op Poolse LHBT groep onderstreept regering's inactie

De aanval in juni tegen de Stonewall Group is de meest recente in een serie van aanvallen op maatschappelijke organisaties die aan LHBT rechten werken. Het wordt tijd voor de overheid om harder te werken en deze groepen tegen geweld te beschermen.
De Stonewall Group, gevestigd in Poznań, is aangevallen door onbekende daders die hun kantoor hebben vernield en twee vlaggen uit de ramen hebben gestolen.

De Helsinki Foundation voor Mensenrechten heeft in een brief gevraagd aan het Openbaar Ministerie in Poznań om de procedures te overzien in deze zaak. De Foundation heeft ook de regering's Gevolmachtigde voor de Burgermaatschappij en Gelijke Behandeling gecontacteerd en benadrukt dat de regering meer moet doen om verdere aanvallen tegen NGO's te voorkomen.

Aanvallen tegen NGO's

Half juni was er bij het hoofdkantoor van de LHBT-stichting Stonewall Group ingebroken. Het kantoor was vernield, maar de enige items die waren gestolen waren de twee regenboogvlaggen die in de ramen hingen.

The perpetrators ransacked the Stonewall Group's office in Poznań, stealing two rainbow flags that hung in the windows. (Image: Grupa Stonewall/Facebook)

De activisten van de groep zeggen dat dit een homofoob incident is. Eerder hebben gelijksoortige aanvallen andere organisaties aangevallen, waaronder de Campagne tegen Homofobie groep en de Warsaw tak van de Lambda Association. Bij deze NGO's waren glazen ingegooid bij de kantoren en offensieve berichten op de deuren geverfd.

"Zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens al benadrukt in haar jurisprudentie, discriminatie gebaseerd op seksuele oriëntatie is net zo zorgwekkend als discriminatie op basis van ras, etnische afkomst of huidskleur. Daarom moeten overheidsinstanties met dezelfde urgentie reageren op gevallen van haatcriminaliteit die door homofobische factoren worden gemotiveerd," leest de brief van de HFHR aan de regionale aanklager in Poznań.

Zal de overheid iets doen?

Het HFHR heeft haar zorgen uitgesproken over de herhaalde aanvallen tegen maatschappelijke organisaties, hetgeen, zoals de omstandigheden uitwijzen, door vooroordelen en intolerantie wordt gevoed.

In de brief die aan de Gevolmachtigde voor de Burgermaatschappij en Gelijke Behandeling werd gericht, vraagt HFHR direct wat de regering's plannen zijn om verdere aanvallen tegen non-gouvernementele organisaties te voorkomen.