In steun voor de Hongaarse burgermaatschappij en de burgerlijke vrijheden van iedereen, overal

Een grote groep internationale ngo's roept de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad van Europa op om in actie te komen tegen de onderdrukking van de burgermaatschappij in Hongarije.

De Hongaarse minister-president Viktor Orbán wil niet alleen een einde maken aan de liberale democratie, zijn regering neemt steeds hardere maatregelen tegen de Hongaarse burgermaatschappij. Het vizier is hierbij vooral gericht op Hongaarse ngo’s die Norway Grants ontvangen en verdelen.

Bij Ökotárs en DemNet, twee onafhankelijke ngo’s op het gebied van milieubescherming en mensenrechten die in Hongarije verantwoordelijk zijn voor de verdeling van de Norway Grants (net als de EEA Grants subsidies voor maatschappelijke organisaties die opkomen voor een sterke burgermaatschappij) zijn de afgelopen dagen opnieuw en zonder aankondiging invallen gedaan. Alsof dat nog niet genoeg was, zijn ook de huizen van medewerkers van deze organisaties doorzocht en zijn hun computers meegenomen. Hierop is in Hongarije, in de nasleep van Orbáns uitspraken dat hij het Rusland van Poetin als voorbeeld ziet, geschokt gereageerd.

De beheerders van de EEA Grants ngo-programma’s in de verschillende EU-landen roepen samen met een groot aantal internationale ngo’s en mensenrechtenactivisten de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Raad en de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa op om de Hongaarse regering tot de orde te roepen. Zij doen dit omdat ongegronde strafmaatregelen tegen onafhankelijke mensenrechten-ngo’s een schending vormen van de fundamentele waarden van iedere democratie. Het vervolgen van het maatschappelijk middenveld in Hongarije maakt inbreuk op de kernwaarden en de voornaamste juridische bepalingen van de Europese Unie.

Tot 19 september kunnen sympathiserende organisaties de oproep ondertekenen in steun voor de Hongaarse burgermaatschappij en, tegelijkertijd, in steun voor de burgerlijke vrijheden van iedereen, overal. Al 145 maatschappelijke organisaties hebben zich met deze actie solidair getoond.

Meer informatie over de recente gebeurtenissen vind je op de websites van The New York Times, Reuters en EUobserver.