VN spoort Italië aan: steun mensen met een handicap

Mensen met een handicap worden op dit moment door de staat gezien als mensen die niet in staat zijn voor zichzelf de kunnen zorgen. In plaats daarvan zou Italië er alles aan moeten doen om hen vrij en onafhankelijk te laten leven.
Het VN-comité voor mensen met een handicap heeft concluderende opmerkingen uitgebracht met betrekking tot het Italiaanse eerste verslag over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Wetten die vervangende besluitvorming toestaan aan aangewezen, wettige voogden, bevatten geen bepalingen over overleg met organisaties die mensen met beperkingen vertegenwoordigen of een permanent onafhankelijk raadgevend orgaan. Dit zijn enkele bevindingen van het VN-comité voor mensen met een handicap die Italië's ontoereikende benadering van mensen met een beperking demonstreren.

Inderdaad, mensen met een handicap worden behandeld als mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen of in staat zijn te bepalen wat het beste is voor hen.

Een leven vrij van discriminatie

Daarnaast is door het gebrek aan een unieke definitie van wat een handicap moeilijk om de daarbij behorende rechten definiëren en te claimen. Artikel 1 van het Verdrag verduidelijkt dat het niet iemand's fysieke, mentale, intellectuele of zintuigelijke beperking is die een persoon beperkt, maar eerder de interacties, die aan fysieke en sociale barrières onderworpen zijn.

In de aanbevelingen heeft het comité de Italiaanse overheid aanbevolen om meer inzet te tonen om mensen met een handicap meer mogelijkheden te bieden en te versterken in hun rechtspositie, zodat zij een volledig onafhankelijk leven kunnen leiden zonder gediscrimineerd te worden, net als ieder ander.