Mijlpaal in Italië: rechter stemt toe in adoptie door homostellen

Een Italiaanse rechtbank oordeelde dat een lesbisch koppel hun wederzijdse kinderen gelijktijdig mag adopteren. Deze historische uitspraak geeft hen toestemming om als een wettig erkend gezin samen te leven.
Als gevolg van de uitspraak heeft het koppel nu meer ouderlijke rechten en wettelijke bescherming.
De Democratische Partij van Italië is van plan om een ander wetsvoorstel in te dienen om homokoppels en mensen die ongehuwd samenwonen - en alleenstaanden - dezelfde rechten te geven.

Een lesbisch stel in Italië diende een verzoek in bij de familiekamer van de rechtbank in Rome over de adoptie van elkaars dochters.

Zij deden dit verzoek onder de huidige wetgeving die het recht van het kind op doorlopende genegenheid als basis neemt voor de toekenning van adoptie. Een Italiaanse rechtbank deed op 2 maart uitspraak ten gunste van het stel en maakte zijn historische besluit bekend.

Een grote stap voor homo-ouders

Het oordeel van de rechter heeft de kinderen van het koppel in een gunstige situatie gebracht en betekent ook voor de ouders grotere huwelijksbekwaamheid en verantwoordelijkheid.

Francesca Quataro, de advocaat van het stel, zei het als volgt: "Elk van deze twee meisjes heeft een biologische ouder en een sociale ouder die de ouderlijke verantwoordelijkheid volledig en gelijk delen."

Hierdoor heeft het koppel meer ouderlijke rechten en wettelijke bescherming, hoewel ze nog steeds niet dezelfde wettelijke status hebben als heteroseksuele ouders in het geval van adoptie zouden hebben. Helaas zijn de dochters nog niet als zusjes erkend.

Deze zaak mag als een mijlpaal worden aangemerkt voor de rechten van LGBT, vooral nadat uit de uitgeklede wet op burgerlijke partnerschappen de clausule voor adoptie van stiefkinderen is gehaald.

Verwachte ontwikkelingen

Maar het uitgebreide Italiaanse rechtssysteem maakt het moeilijk om te stellen dat de rechtbank een precedent heeft geschapen en dat vanaf nu zulke adopties algemeen aanvaard zijn.

Als oplossing voor de ouderlijke ongelijkheid van koppels van hetzelfde geslacht is de Democratische Partij van Italië voornemens om een apart wetsvoorstel te doen dat aan homostellen, samenwonenden en alleenstaanden dezelfde rechten geeft als het adoptie betreft.