Europees Parlement geeft advies over bescherming digitale rechten

Een grote studie van het Europees Parlement brengt de digitale gevaren voor burgers in Europa in kaart en biedt tips voor de bescherming van digitale identiteit en rechten.

De Commissie voor Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement zet zich in voor een veiliger en privacyvriendelijker internet voor burgers waarbij wetshandhavinginstanties en veiligheidsdiensten in staat worden gesteld om hun taken uit te voeren en op snelle en rechtmatige wijze alle informatie te verzamelen die nodig is om criminaliteit te bestrijden en nationale veiligheidsbelangen te beschermen.

Studie naar grootschalige surveillance Europees Parlement

Een tweedelige studie van het Europees Parlement over grootschalige surveillance (deel 1, deel 2) gaat in op de risico’s van inbreuken op de persoonsgegevens van gebruikers van openbare internetdiensten zoals e-mail, sociale netwerken en clouds, en op de mogelijke gevolgen daarvan voor hen en de Europese informatiemaatschappij als geheel. Aan bod komen de nieuwste technologieën om op grote schaal gebruikersgegevens en metagegevens te verzamelen en analyseren. De studie gaat daarnaast in op de technische en organisatorische maatregelen om de geconstateerde risico’s te verminderen en op de betrokken partijen die hier een rol bij spelen. Tenslotte worden er in de studie met het oog op deze maatregelen een aantal beleidsopties gepresenteerd.

Raadpleeg deze handige lijst van en online diensten en apps om je privacy op internet beter te beschermen en bekijk de volgende video's.