Geen plaats voor mensenrechten in Fort Europa

De nieuwe antimigrantenwetten van Hongarije zijn onderdeel van een grotere ambitie van premier Orbán om als de redder van Europa te worden gezien ten koste van mensenrechten en grondwettelijke uitgangspunten.

Als iemand ook maar enige twijfel heeft over de gebeurtenissen die deze week volgens het scenario van premier Viktor Orbán plaatsvonden aan de Hongaarse grens, denk dan aan de gevolgen: Eindelijk kan hij aan het land en de wereld laten zien dat Europa wordt aangevallen door agressieve beesten. Deze strategie is zo oud als de menselijke beschaving: behandel een minderheid als vuil en rap zal deze groep zich als beesten gedragen, zodat alle acties tegen hen voor de ogen van de burgers gerechtvaardigd kunnen worden.

Orbán zou dan eindelijk de rol van Europa’s schild kunnen spelen die hij zo graag wil: indringers aan de ene en verdedigers aan de andere kant. Hij zou ook de groeiende solidariteit in Hongarije, die zijn eigen versie van de werkelijkheid bedreigde, kunnen breken: de botsing tussen beschavingen. Nu vluchtelingen buitengesloten zijn, is er bijna geen mogelijkheid voor het Hongaarse volk om ze te ontmoeten en te helpen. Nu kan hij het algemene imago van vluchtelingen bepalen en is het op deze manier veel gemakkelijker om ze te ontmenselijken door de burgers te laten geloven dat deze ‘indringers’ publieke vijand nummer één zijn.

Neerwaartse spiraal

De regering beweert dat het ‘echte’ vluchtelingen toestaat om legaal de EU binnen te komen. Dit is een cynische leugen. Er is een aantal entreepunten, maar er werden per dag minder dan honderd zaken door de autoriteiten verwerkt. Functionarissen beslisten over het lot van een individu in een paar minuten en de uitspraak was bijna altijd dezelfde: afwijzing van het asielverzoek en de asielzoeker uitzetten naar Servië en een éénjarig verbod om de Schengen-zone te betreden.

De regering verklaarde dat Servië een veilig derde land is, maar dat klopt niet. Servië heeft nog aan niemand een vluchtelingenstatus toegekend – om het simpele feit dat het geen asielsysteem heeft en direct asielverzoeken afwijst. Het absurdst is dat de vluchtelingen in de Hongaarse stad Szeged in beroep kunnen gaan tegen de afkeuring van hun asielaanvraag, maar geen toestemming hebben om daar naar toe te gaan. Neerwaartse spiraal.

Supersnelrecht

Degenen die door de hekken proberen heen te breken om Hongarije illegaal binnen te gaan, worden gearresteerd en vervolgd vanwege het plegen van een nieuw strafbaar gesteld misdrijf: illegale grensoversteek.

Daarvoor kun je maximaal vijf jaar cel krijgen. De regering heeft 130 rechters en gerechtsambtenaren naar de zuidelijke stad Szeged gestuurd om deze strafzaken zo snel mogelijk af te handelen.

Door vluchtelingen te straffen voor het illegaal oversteken van de grens nog vóórdat er een besluit gevallen is omtrent hun asielaanvragen schendt Hongarije Artikel 31 van het Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen. Daar komt bovenop dat de huidige wetswijzigingen in het Wetboek van Strafvordering ook in strijd met de grondwet zijn. Overtreders wordt het recht op een eerlijk proces ontzegd en dus moeten aanklagers en rechters het handhaven en uitvoeren van de wetswijzigingen afwijzen.

Helaas doen zij dat niet. De eerste overtreder werd deze week na een rechtszitting van 80 minuten direct gestraft met onmiddellijke deportatie uit het land. De man kwam uit Irak, had zijn broer verloren en het is erg waarschijnlijk dat zijn leven gevaar loopt als hij terugkeert. Nu is hij een veroordeelde crimineel die het komende jaar de EU niet binnen mag en moet hij $ 66 aan strafrechtelijke kosten betalen. Hij heeft geen kansen om asiel te krijgen en als hij opnieuw probeert om Hongarije binnen te komen, wacht hem de gevangenis.

Opkomen voor mensenrechten

In de toespraak die Orbán vorige week aan zijn volgelingen gaf, verklaarde hij dat deze vluchtelingencrisis ‘de periode van liberaal gelul’ – het respect voor de mensenrechten en grondwettelijke uitgangspunten dus – beëindigt. De vraag is nu of de meerderheid van de Europeanen met hem instemt en de kernwaarden van de Europese Unie afwijzen, of deze nachtmerrie hier en nu een halt toeroepen.

Ook jij kunt verschil uitmaken door de handtekeningenactie hier te tekenen!