Frontex: 10 maatregelen die grondrechten op het spel zetten

Organisaties die lid zijn van de Frontexit campagne, inclusief de Belgische Liga voor Mensenrechten, waarschuwen de autoriteiten en de burgers voor de gevaren van het versterken van het Europese agentschap Frontex.
In een tijd waar angst de Europese keuzes bepaalt en waarin maatregelen die de "veiligheid" van Europese burgers garanderen de prioriteit zijn, zet de EU al haar troeven op veiligheid in zaken als migratiebeleid, door de middelen en de doelen van het Frontex agentschap uit te breiden en de controle van de Europese buitengrenzen te coördineren.

Deze maatregelen omvatten de versterking van de rol die Frontex heeft als het gaat om de verhuizing van migranten van "sorteercentra" en "HotSpots", grotere onafhankelijkheid en plaatsingscapaciteit aan de Europese grenzen, een aanzienlijke budgettoename, toegang tot politie databases om terreur te bestrijden, en verhoogde externe samenwerking met staten die de mensenrechten niet respecteren.

Deze maatregelen maken van Frontex een "supercontrole-agentschap" dat niet gecontroleerd wordt en oncontroleerbaar is!

In de afgelopen tien jaar heeft de maatschappij de afwezigheid van transparantie van de activiteiten van dit agentschap en het gebrek aan overzicht vanuit het Europese of de nationale parlementen afgekeurd. Bovendien heeft ze de onmogelijkheid aangetoond om bezwaar te maken tegen een beslissing die over migranten door het agentschap wordt gemaakt, of om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk orgaan in geval van mensenrechtenschendingen.

Frontex en grondrechten

Door mensen te verhinderen doorgangslanden te verlaten en door hen te verhinderen het grondgebied van de EU te bereiken - twee elementen in het hart van de activiteiten van het agentschap - schendt Frontex ook grondrechten, in het bijzonder zowel het recht om asiel te zoeken en het beginsel van non-refoulement als het recht om welk land dan ook te verlaten.

Onze organisaties - organisaties die lid zijn van de Frontexit campagne - zijn overtuigd dat de missie van Frontex niet in overeenstemming is met het respecteren van grondrechten en de ontvangst en bescherming van migranten, niet in lijn is met EU wetgeving en met de waarden waarvan zij beweert voor te staan.

Een fantasie

Door Frontex jaagt Europa haar veiligheidsobsessie na die gebaseerd is op de fantasie van een invasie. Hiermee wordt de onjuiste associatie tussen migratie en criminaliteit, zo niet terrorisme, opgewekt. De tijd dringt om een einde te maken aan de activiteiten van het agentschap en om het Europese migratiebeleid opnieuw grondig te bekijken zodat het solidariteit en vrede waarborgt.

Europa is in oorlog tegen een denkbeeldige vijand! Lees hier meer over de Frontexit campagne.