Kandidaat-Europarlementariërs steunen kinderrechten

Samen met de Child Rights Coalition heeft het Human Rights Monitoring Institute bijna 200 kandidaat-Europarlementariërs opgeroepen het European Child Rights Manifesto te ondertekenen.

Er zijn al tien Litouwse kandidaat-Europarlementariërs die het European Child Rights Manifesto hebben ondertekend en er zo mee hebben ingestemd Child Rights Champions te worden zodra zij zijn verkozen.

Het Human Rights Monitoring Institute wees de kandidaten erop dat ongeveer 600 miljoen kinderen wereldwijd in armoede leven, en een kwart daarvan in de EU. In slechts een jaar tijd nam het aantal kinderen in de EU dat armoede of sociale uitsluiting riskeert met een half mijoen toe.

Het Verdrag van Lissabon heeft het Europees Parlement veel machtiger gemaakt in het EU-beleidsvormingsproces. Parlementsleden kunnen hun politieke macht inzetten om de situatie van kinderen in de EU en elders te verbeteren door nationale overheden, EU-instellingen en ontwikkelingsorganisaties aan te moedigen kinderrechten centraal te stellen in al het beleid en handelen van de EU, hier voldoende geld voor uit te trekken en kinderen bij besluitvorming te betrekken.

Deze campagne is gestart door Eurochild, een netwerk van kinderrechtenorganisaties in Europa, in samenwerking met 13 andere internationale kinderrechtenorganisaties zoals Save the Children en UNICEF.