Infographic: Ongepast geweld door Bulgaarse politie

De brandende kwestie van politiemisdragingen in Bulgarije wordt in deze infografiek van het Bulgaarse Helsinki Comité naar voren gehaald. Ze is gebaseerd op 1.691 persoonlijke interviews met 29 gevangenen, inclusief alle gevangenissen.

Bhc police violence en.jpg?ixlib=rails 0.3