Infographic: Politie moet makkelijk te identificeren zijn

Politieagenten die hun macht misbruiken moeten verantwoordelijk worden gehouden. De enige manier om dit te garanderen is om ze makkelijk identificeerbaar te maken.

Staten zijn verplicht onder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens om waarborgen in te voeren om mensen tegen marteling en mishandeling te beschermen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft gezegd dat dit vereist dat er middelen beschikbaar moeten zijn om een doeltreffend onderzoek uit te voeren, dat kan leiden tot de identificatie en, indien nodig, de bestraffing van de verantwoordelijken.Ris 2.0 corrected 01 1 2.jpg?ixlib=rails 0.3