Over ons

Wie zijn wij?

De Civil Liberties Union for Europe (Liberties) is een non-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de burgervrijheden van iedereen in de Europese Unie (EU). Ons hoofdkantoor is gevestigd in Berlijn en we hebben tevens een delegatie in Brussel. Liberties is gebouwd op een netwerk van nationale NGO's uit heel de EU die zich richten op burgervrijheden. Op dit moment hebben we lidorganisaties in België, Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Estland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Litouwen, Polen, Roemenië, Spanje, Slovenië, Nederland en geassocieerde partners in Zweden en Duitsland. We proberen het aantal lidmaatschappen uit te breiden, om zo deelnemende NGO's uit alle 27 EU-lidstaten te hebben.

Wat willen we?

Liberties en haar leden willen dat mensen binnen de EU en haar lidstaten leven in samenlevingen waarin hun burgervrijheden zijn beschermd, waar ze vrij kunnen deelnemen aan het democratisch process en waar overheden de rechtsstaat respecteren. Om dit te bewerkstelligen heeft Liberties drie doelen.

Ten eerste willen we dat de EU burgerrechten respecteert wanneer het nieuwe wetten en beleid creëert en implementeert. Ten tweede willen we dat de EU ingrijpt wanneer nationale overheden hun internationale verplichtingen om burgerrechten te beschermen niet nakomen. En als laatste willen we het begrip bij het publiek over burgerrechten verbeteren, zodat mensen het belang hiervan erkennen en opstaan voor hun rechten.

Hoe willen we dit bereiken?

Liberties en haar leden voeren campagne en houden zich bezig met publieke opleidingsactiviteiten. Wat betekent dit in de praktijk? We produceren materialen, zoals artikelen en video's, die uitleggen wat burgerrechten zijn en wat de EU en nationale overheden doen om ze te beschermen of schaden. We doen dit zodat het publiek op de hoogte blijft van huidige ontwikkelingen die moeilijk te begrijpen zijn, een geïnformeerde mening kan vormen en mee kan doen met ons werk, als ze dat willen.

We schrijven ook rapporten, juridische opiniestukken en beleidsstukken om politici, diplomaten en ambtenaren die werken bij de EU of bij een nationale overheid te helpen om burgervrijheden centraal te houden wanneer ze nieuwe wetten en beleid maken, implementeren of afdwingen. Liberties helpt ook haar lidorganisaties door ze te adviseren over EU wetgeving, ze in contact te brengen met EU besluitvormers, materialen te produceren die zij kunnen gebruiken in landelijke campagnes, en campagnes met meerdere leden in verschillende landen te coördineren. We kunnen niet aan alle onderwerpen op hetzelfde moment werken omdat we daar op dit punt nog niet de middelen voor hebben. Je kunt zien op welke onderwerpen we focussen op onze thuispagina. Als we meer fondsen verwerven kunnen we meer personeel aanstellen om aan een meer verschillende onderwerpen te werken.

Waar komt onze financiering vandaan?

Liberties is een jonge NGO, geregistreerd onder Duits recht in januari 2017. We zijn dankbaar voor de steun van het Open Society Initiative for Europe (OSIFE), wat ons heeft geholpen om de eerste stappen te zetten. Momenteel omvatten onze donoren naast Open Society Foundations ook grote donoren zoals de Ford Foundation en de Oak Foundation. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe financieringsbronnen, zeker van het publiek, zodat we verder kunnen groeien en kunnen blijven bestaan in de toekomst. Als je om jouw rechten en vrijheden geeft, overweeg dan een donatie aan ons.