Nauja peticija prašo neslėpti policininkų tapatybės Europoje

Europiečiai yra raginami pasirašyti naują, šio vaizdo klipo lydimą peticiją, kuri prašo ES pareigūnų pradėti diskusijas dėl naujos policininkų tapatybės nustatymo direktyvos. Be kita ko, tai užkirstų kelią policininkams piktnaudžiauti tarnybine padėtimi.

Europos demokratiškų advokatų (angl. „European Democratic Lawyers“) asociacija ėmėsi skatinti žmones prisijungti prie europinio masto kampanijos ir pasirašyti eurokomisarui, Europos Komisijai ir Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečiui skirtą peticiją. Peticijoje prašoma imtis visų būtinų priemonių, kad ankstesnio Europos Parlamento sprendimo pagrindu būtų priimta ES direktyva dėl policijos pareigūnų tapatybės nustatymo. Kartu su kampanija buvo pristatytas ir šis vaizdo klipas.

Kampanija siekia iki 2015 m. vasario surinkti kiek įmanoma daugiau visų valstybių narių piliečių parašų ir pristatyti ją Europos Sąjungos institucijoms. Peticija prašo ES pareigūnų imtis reikiamų veiksmų, kad būtų pradėta diskusija dėl direktyvos ar pamatinio sprendimo šiuo klausimu - būtina duoti atsaką į policininkų tapatybės nustatymo problemą. Daugelyje ES valstybių narių policininkai arba išvis neprivalo nešioti identifikacinių numerių ar vardinių kortelių, arba tam tikrais atvejais - pavyzdžiui, kai jie turi užtikrinti viešąją tvarką - gali jų viešai nedemonstruoti.

Asociacijos teigimu, šia direktyva siekiama išvengti pagrindinių žmogaus teisių pažeidimų, užtikrinti gynybos teisių apsaugą teismo proceso metu, teismų nepriklausomybę ir jų kontrolinį vaidmenį, o taip pat padaryti galą policininkų, jų viršininkų ar juos globojančių politikų nebaudžiamumui mūsų kasdieniame gyvenime.

Peticiją pasirašyti galite čia.