Išlaisvinkite politinius kalinius Azerbaidžane!

Azerbaidžano Respublika pradėjo pirmininkavimą Europos Tarybai - organizacijai, kuri buvo įsteigta demokratijai ir žmogaus teisėms skatinti. Tuo tarpu autoritarinio Ilham Aliyev režimo metu už grotų yra atsidūrę daugiau nei 100 politinių kalinių.

Prie Azerbaidžano ambasados Varšuvoje vykopolitiniams kaliniams skirta solidarumo demonstracija, kurią organizavoHelsinkio žmogaus teisių fondas (Helsinki Foundation for Human Rights - HFHR). Demonstracijoje dalyvavo HFHR komanda bei kiti politinių kalinių likimui neabejingi asmenys, kurių tarpe buvo ir Tomasz Szypuła, Krzysztof Bobiński bei Piotr Niemczyk. Demonstracija siekė atkreipti dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus Azerbaidžane, pabrėžiant tai,kad Aš šalis nuolatos atsisako įgyvendinti EŽTT sprendimus. Mes taip pat norėjome parodyti savo solidarumą su žmogaus teisių gynėjais ir aktyvistais Azerbaidžane, kurie kas diena kyla į kovą su Ilham Aliyev režimo užmačiomis.