Negalią turinčių asmenų skurdas Lietuvoje – beveik didžiausias Europos Sąjungoje

Skurdo ir socialinės atskirties apžvalga 2019 išskiria negalią turinčių asmenų skurdą kaip vieną didžiausių visoje ES (skurdo rizikos rodiklis – 35 proc., kai negalios neturinčių asmenų – 17,9 proc.), o skaičius nuolat didėja (2011 m. siekė 16 proc.). Žmonėms, turintiems negalią, ne visada pritaikytos galimybės ar sudaromos tinkamos sąlygos įsitraukti į socialinį ar visuomeninį gyvenimą: ribojama galimybė dirbti, mokytis. Pastebima, jog dėl skurdo šie asmenys patiria didesnę socialinę atskirtį.