„Rights International Spain“

„Rights International Spain“ (RIS) yra NVO kuri stengiasi, kad vyriausybė prisiimtų atsakomybę už žmogaus teisių ir pilietinių laisvių apsaugą Ispanijoje.

„Rights International Spain“ - nepriklausoma, pelno nesiekianti NVO Ispanijoje, kuri siekia veiksmingiau naudoti tarptautinės teisės principus ir mechanizmus tam, kad Ispanijos valstybė prisiimtų atsakomybę už savo teisinius įsipareigojimus saugoti ir gerbti žmogaus teisės ir pilietines laisves. RIS misija - sustiprinti atskaitomybę už žmogaus teisių pažeidimus Ispanijoje; tuo tikslu, organizacija vykdo vyriausybės veiklos stebėseną, ypač daug dėmesio skirdama teisinės valstybės principų sergėjimui ir teisei į teismą, taip pat pilietinės visuomenės informavimui ir viešos paramos mobilizacijai, siekdama įvykdyti teisingumą. Kad būtų įmanoma šiuos tikslus pasiekti, RIS rengia savalaikes ir griežtas politikas, teisines analizes, sukuria papildomų palaikymo ir pranešimo išteklių ir įrankių visuomenei, remia iniciatyvas, kurios siekia kreiptis į teismą su prašymu pradėti nagrinėti strategines bylas. RIS bendri tikslai yra:1) skatinti, kad visuomenė būtų labiau informuota apie tarptautinius teisinius mechanizmus, juos geriau suprastų ir mokėtų veiksmingiau jais naudotis;2) kurti veiklas, skirtas vystyti, apmokyti ir su savo galimybėmis supažindinti teisininę bendruomenę, pilietinės visuomenės organizacijas ir paprastus piliečius, taip pat skatinti juos šiais įrankiais bei ištekliais naudotis ir tokiu būdu išplėsti tarptautinės teisės vaidmenį pilietinių laisvių ir žmogaus teisių apsaugos sistemoje;3) siūlyti bei remti politikos bei teisės reformas, skirtas suderinti Ispanijos įstatyminę bazę su tarptautiniais žmogaus teisių standartais bei normomis;4) stebėti, kad šalyje būtų veiksmingai įgyvendinamos JT žmogaus teisių organų rekomendacijos, būtų vykdomi Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų, taip pat, kad būtų įgyvendintos su su teisingumu susijusios ES direktyvos; visą šią veiklą naudoti kuriant bei vystant aljansus, partnerystes ir bendras iniciatyvas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ar kitais atitinkamais veikėjais. RIS taipogi vykdo strateginį bylinėjimąsi tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose teismuose, siekdama įtraukti teisingumo organus į pilietinių teisių bei laisvių apsaugą bei vystymą, o tuo pačiu skatinti patraukimą atsakomybėn už pilietinių laisvių pažeidimus.

Sekite mus:

RIS svetainėje

RIS „Facebook“ puslapyje

RIS „Youtube“ kanale