Olandijos žmogaus teisių teisininkų komitetas

OŽTTK arba Olandijos žmogaus teisių teisininkų komitetas (oland. „Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten“) savo darbu siekia saugoti žmogaus teises Olandijoje bei skatinti jų vystymąsi.

OŽTTK - Tarptautinės teisininkų komisijos (ICJ) padalinys Olandijoje. Organizacija 1974 m. įsteigta Leidene - mieste vis dar tebėra jos būstinė. Kadangi OŽTTK yra oficialus nacionalinis ICJ padalinys, organizacija siekia ginti žmogaus teises Olandijoje ir skatinti tolesnį jų vystymąsi. OŽTTK kritiškai stebi teisės aktų leidybos procesą bei politikos kryptis - įskaitant ir užsienio politiką - Olandijoje, siekdama, kad visi procesai ir jų rezultatai atitiktų nacionalinius, Europinius ir tarptautinius žmogaus teisių standartus. Prireikus, OŽTTK raštu teikia asvo išvadas dėl valstybės politikos dokumentų ar įstatymų projektų, siekdamas įtikinti Parlamentą ginti žmogaus teises. Organizacija taipogi derina šešėlines ataskaitas dėl Europos ar tarptautinių sutarčių įgyvendinimo, siekdama informuoti Jungtines Tautas ir Europos Tarybą. Tam, kad augtų teisininkų, advokatų, teisėjų bei platesnės publikos susidomėjimas bei pritarimas žmogaus teisėms, OŽTTK organizuoją ekspertų susitikimus ir konferencijas, skirtas gvildenti žmogaus teisių apsaugos srities klausimus. Kartais OŽTTK prisideda ir prie vykstančių viešų diskusijų ir laikrašiuose paskelbia savo straipsnius.

Sekite mus:

OŽTTK svetainėje

OŽTTK „Facebook“