Italijos pilietinių laisvių ir teisių koalicija

2014 m. įsteigta Italijos pilietinių laisvių ir teisių koalicija remia ir siekia įgalinti su pačiais opiausiais žmogaus teisių klausimais šalyje dirbančias pilietinės visuomenės grupes. Pastarųjų pajėgumus koalicija didina per politikos analizę, palaikymą, žiniasklaidos strategiją ir visuomenės švietimą. Šiuo metu koalicijai priklauso virš 30 nacionalinių pilietinės visuomenės organizacijų, tiek vietiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu dirbančiu su migracijos ir tarptautinės apsaugos, LGBTI, kalinių teisių, kovos su narkotikais politikos reformos, saviraiškos laisvės, informacijos prieinamumo, skaidrumo ir viešos atsakomybės klausimais. Koalicjos veiklą koordinuoja jos sekretoriatas.

Susisiekite su mumis

Adresas: Via Monti di Pietralata 16 – 00157 – Roma, Italija

Sekite mus:

svetainė: www.cilditalia.org

kontaktinis asmuo: andrea.oleandri@cilditalia.org

„Facebook“: https://www.facebook.com/CILDitalia

„Twitter“: https://twitter.com/Cild2014