Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga

1994 m. Budapešte (Vengrijoje) įsteigta Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga (angl. „The Hungarian Civil Liberties Union“ - HCLU) - pelno nesiekianti žmogaus teisių sergėtoja.

HCLU yra Vengrijos žmogaus teisių sergėtoja, nepriklausoma nuo politinių partijų, valdžios ar kitų jos institucijų valios. HCLU tikslas - remti pagrindes laisves ir principus, numatytus Vengrijos Respublikos Konstitucijoje ir tarptautinėse konvencijose. Paprastai organizacija stengiasi vystyti ir tvirtinti pilietinės visuomenės bei teisinės valstybės principų pagrindus Vengrijoje bei Vidurio Rytų Europos regione. Kadangi HCLU yra nepriklausoma, pelno nesiekianti organizacija, ją daugiausia finansuoja fondai ir privatūs rėmėjai - jų skaičius nuolatos auga.

Mūsų misija

HCLU stengiasi šviesti piliečius apie jų esmines žmogaus teises bei laisves, o kartu priešinasi valdžios pareigūnų veiksmams, kai šie nederamai varžo piliečių laisves arba piktnaudžiauja valdžia.

Sekite mus:

„Hungarian Civil Liberties Union“ svetainė anglų kalba

„Facebook“ puslapis anglų kalba

HCLU „Youtube“ kanalas

HCLU „Vimeo“ puslapis

Drugreporter.net svetainė