Žmogaus teisių stebėjimo institutas

Apie ŽTSI

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – nevyriausybinė, pelno nesiekianti viešosios advokacijos organizacija. Nuo įsikūrimo 2003 m. siekiame socialinių pokyčių ir geresnės žmogaus teisių apsaugos Lietuvoje. Tikime, jog galime gyventi visuomenėje, kurioje gerbiamas pamatinis žmonių orumas, laisvė nuo neteisėtų suvaržymų ir visų lygybė prieš įstatymą.

ŽTSI teisininkų ir politikos mokslų ekspertų komanda atlieka tyrimus, teikia pasiūlymus teisės aktams ir programiniams dokumentams, dalyvauja darbo grupėse, rengia ataskaitas tarptautinėms žmogaus teisių priežiūros institucijoms, imasi bylų teismuose strateginiais žmogaus teisių klausimais, teikia ekspertines konsultacijas ir teisines paslaugas, vykdo projektus, organizuoja konvencinius ir nuotolinius mokymus teisėsaugos pareigūnams ir kitiems valstybės institucijų atstovams.

ŽTSI veiklos sritys

  • Nukentėjusiųjų teisės (smurto šeimoje, prekybos žmonėmis ir kitų nusikaltimų aukų teisės)
  • Diskriminacijos draudimas (negalios, lyties, lytinės orientacijos, etninės kilmės ir kitais pagrindais)
  • Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės (teisė į informaciją ir teisinę gynybą, suėmimas, sąlygos laisvės atėmimo įstaigose)
  • Privatumo apsauga ir skaitmeninės teisės (asmens duomenų apsauga internete)
  • Saviraiškos laisvė (žodžio laisvė, teisė skleisti ir gauti informaciją)
  • Žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė

Mus galite sekti:

ŽTSI svetainėje

ŽTSI „Facebook“ puslapyje

ŽTSI „Youtube“