Graikijos žmogaus teisių lyga

Graikijos žmogaus teisių lyga (angl. „The Hellenic League for Human Rights“ - HLHR) yra pati seniausia žmogaus teisių organizacija Graikijoje. Ji buvo įkurta 1936 m., jos prezidentu tapo Aleksandras Svolosas (Aleksandros Svolos) - tačiau organizacijos veiklą nutraukė Rugpjūčio 4d. režimas (dar žinomo kaip „Metakso režimas“).Lyga buvo atkurta 1953 m.

Lygos įstatuose nurodyta, kad jos „veikla siekia vystyti informacijos sklaidą, interesų palaikymo įrankius ir principus, suteikiančius žmonėms teises ir laisves, integruotas į socialines struktūras.

Ekonominė krizė ir žmogaus teisės Dėl nuo 2009 m. Graikiją apėmusios skolų krizės ir nesustabdomo Graikijos ekonomikos nuosmukio šalies laukė neregėti išbandymai žmogaus teisių apsaugos srityje. Ekomoninės krizės sukelia sąlygas, dėl kurių žmogaus teisėms iš principo kyla pavojus, mat vis daugiau žmonių patenka į skurdo pinkles. Pirmiausia, savaime aišku, kad ekonominė krizė - ypač jos mastas nuo 2009 m. - kelia grėsmę galimybei naudotis socialinėmis teisėmis; visų pirma tai turi poveikį darbuotojų teisėms ir teisei į padorų gyvenimą. Problema, su kuria susiduria darbuotojų teisės, taip pat aprėpia ir gebėjimą tinkamai naudotis asmeninėmis teisėmis - neoliberali politika, susidūrusi su augančiu pasipriešinimu dėl mažėjančių socialinių teisių, visų pirmiausia griebiasi asmeninių teisių ribojimo: policijos elgesys su demonstrantais ir pasityčiojimai iš žmogaus orumo kartu leido atverti naują bylų prieš Graikiją Europos Žmogaus Teisių Teisme istorijos skyrių.

Šiame kontekste žmogaus teisių apsauga ir strateginis požiūris į jų vystymą tapo pačiais svarbiausiais Lygos veiklos tikslais; reikia suprasti, kad žmogaus teisės - tai ne pažeidžiamiausių visuomenės narių teisė likti bendruomenių pakraščiuose, kur dėmesys jiems rodomas tik tam tikrų jautrių labdarių.

Šis kontekstas nulėmė ir dabartinį mūsų Lygos vaidmenį visuomenėje.

Klausimai, į kuriuos Lyga kreipia ypatingą dėmesį:Baudžiamajame proceso numatytų garantijų užtikrinimo trūkumai, ypač kai tai liečia aukštos rizikos grupes - kalinius, atvykėlius iš užsienio ir pan. •Kovos su terorizmu teisės aktai ir jų pasekmės pagrindinių laisvių apribojimui.•Cenzūra ir teisės į saviraišką bei meną apsauga.•Nuolatinis valdžios ir bažnyčios santykių klausimas - pastovios problemos Graikijoje dėl religinės laisvės, taip pat vyraujantis nepakantumas nepritampantiems asmenims.

Pastaruoju metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas šiems klausimams: •Žmogaus teisių klausimai, kylantys iš visų kategorijų migrantų imigracijos srautų valdymo; •Rasistinis smurtas ir kylanti neonacizmo banga.

Mus galite sekti:

HLHR svetainėje