Bulgarijos Helsinkio komitetas

Bulgarijos Helsinkio komitetas (angl. „The Bulgarian Helsinki Committee“ - BHC) - tai 1992 m. Sofijoje (Bulgarijoje) įsteigta nepriklausoma nevyriausybinė žmogaus teisių gynybos organizacija.

BHC siekia ugdyti pagarbą kiekvieno asmens žmogaus teisėms, kas jis ar ji bebūtų - vaikas, moteris, LGBTI bendruomenės narys, prieglobsčio prašytojas, tautinės ar religinės mažumos atstovas ar žmogus su protine negalia ar psichikos sutrikimais; ji taip pat skatina teisines reformas šalyje, siekdama suderinti Bulgarijos įstatyminę bazę su tarptautiniais žmogaus teisių standartais; pradėti visuomenėje debatus žmogaus teisių klausimais; vykdyti žmogaus teisių apsaugą palaikančią ir remiančią veiklą; ir stengtis, kad žmogaus teisių dokumentai taptų lengvai prieinami visuomenei, o ši, savo ruožtu, juos skaitytų ir pažintų.

BHC sudaro penkios programos: Teisinės gynybos programa, Stebėsenos ir tyrimų programa, Pabėgėlių ir migrantų teisinės apsaugos programa, Kampanijų ir pranešimų programa ir Programų kūrimo bei administravimo programa.

Komiteto veiklos pagrindas - sisteminga žmogaus teisių situacijos šalyje stebėsena. Tai suteikia mums informacijos apie žmogaus teisių būklę ir vystymąsi šalyje, o taip pat leidžia Teisinės gynybos programai pastebėti žmogaus teisių pažeidimų atvejus, dėl kurių galima kreiptis į nacionalinį ar tarptautinį teismą. Komitetas taip pat visuomet praneša apie žmogaus teisių pažeidimus, ypatingai daug dėmesio skirdamas tautinių ir religinių mažumų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų teisėms, vaikų teisėms, apsaugai nuo kankinimų ir netinkamo elgesio, saviraiškos ir asociacijų laisvei, baudžiamosios teisės sistemos problemoms.

BHC suteikia nemokamą teisinę pagalbą nuo žmogaus teisių pažeidimų nukentėjusiems asmenims. Komitetas taip pat veikia žmogaus teisių švietimo srityje, organizuoja konferencijas, dirbtuves, visuomenės susirinkimus ir kitas visuomeninės veiklas, kuriomis siekiama, kad piliečių sąmonėje atsirastų žmogaus teisių samprata. Šios veiklos vykdymo eigoje kasmet organizuojamas Metų Žmogaus apdovanojimas už nuopelnus ir pastangas žmogaus teisių srityje Bulgarijoje.

BHC taip pat rengia ir skelbia Metinę žmogaus teisių ataskaitą, ruošia ataskaitas konkrečiais, ypatingais klausimais, taip pat leidžia savo mėnesinį žurnalą, „Obektiv“, kuriame spausdinama išsami opių politinių ir socialinių klausimų analizė, pokalbiai bei kultūros kritika.

Susisiekite su mumis:

Tel.: +359 2 943 4876, +359 2 944 0670, +3592 943 4405

el. paštas: bhc@bghelsinki.org

Sekite mus:

BHC svetainėje

BHC „Facebook“ puslapyje

BHC „Twitter

BHC „Youtube“ kanale