Belgijos žmogaus teisių lyga

Jau daugiau nei šimtą metų Belgijos žmogaus teisių lyga (pranc. „La Ligue des droits de l'Homme“ - LDH) kovoja su neteisingumu ir pagrindių teisių pažeidimais, kurie vykdomi Belgijos prancūzakalbių bendruomenėje.

LDH moko visuomenę gerbti esmines žmogaus teises (šviečia apie apie institucinį smurtą, teisę kreiptis į teismą, pagarbą mažumoms, moterų teises), nenusileidžia politinėms jėgoms, kai sprendžiami žmogaus teisių klausimai, savo tebesitęsiančių švietimo programų veiklos eigoje supažindina suaugusius piliečius su žmogaus teisių klausimais ir būtinais teisės aktais, kartu atkreipdama suinteresuotų šalių iš švietimo srities dėmesį į klausimus, kylančius dėl švietimo įrankių vystymo ir mokymų.

1901 m. „gimusi“ Žmogaus teisių lyga yra pelno nesiekianti, už savo visuomenės švietimo pastangas pripažinta, nepriklausoma, pliuralistinė ir daugiadisciplinė organizacija. Tai - judėjimas, kurio visiems nariems bendras tikslas rūpi ir kurie veikia rodydami pagarbą visų žmonių orumui.

LDH veikla apima tokias sritis kaip: jaunimas, kalinių teisės, teisė į teismą, ekonominės ir socialinės teisės, užsienio reikalai, psichiatrija, lygios galimybės ir žmonių įvairovė.

VietiniųBriuselio, Šarleroi, La Luvjero, Lježo, Monso, Namiūro, Turnė ir Vervjė gyventojų dėka Lygos veikla neatitolsta nuo ją supančios visuomenės, išlieka dinamiška ir yra gerai matoma. LDH yra Tarptautinės žmogaus teisių federacijos - iš 155 tokių lygų iš viso pasaulio sudarytos nevyriausybinės organizacijos - narė.

Galite mus sekti:

LDH svetainėje

LDH „Facebook“ puslapyje

LDH „Youtube“ kanale