„Associazione Antigone“

„Associazione Antigone“ - žmogaus teises Italijoje serginti NVO, daugiausia dėmesio yra skirianti baudžiamąjai sistemai.

„Antigone“ - 1991 m. Italijoje įsteigta NVO, kurios tikslas - užtikrinti žmogaus teisių apsaugą tiek baudžiamojoje, tiek pataisos sistemoje. „Antigone“ formuoja viešą nuomonę pasitelkdama savo kultūrinę veiklą - per kampanijas, švietimą, žiniasklaidą, leidinius ir tris kartus per metus leidžiamą akademinę apžvalgą, „Antigone“. „Antigone“ vykdo daug tyrimų baudžiamosios ir pataisų sistemos klausimais, taip pat prisideda prie susijusias sritis reglamentuojančių normatyvinių dokumentų rengimo. 1998 m. Italijos Teisingumo ministerija suteikė „Antigone“ ypatingą įgaliojimą kalėjimus lankyti tokiomis pat sąlygomis, kurias įstatymai yra numatę parlamento nariams; tuomet buvo įkurta ir ligi šiol veikia Italijos kalėjimų Stebėjimo tarnyba, kurioje šiuo metu yra ape 50-imt žmonių.„Antigone“ Stebėjimo tarnyba kasmet paskelbia ataskaitą apie Italijos pataisos sistemą. „Antigone“ taip pat įkūrė ir kalėjimų Obmudsmeno instituciją, kuri organizacijai perduoda nusiskundimus iš kalėjimų ir policijos nuovadų; „Antigone“ dirba kartu su Administracija siekdama išspręsti konkrečias problemas. Negana to, kai kuriuose Italijos kalėjimuose veikia „Antigone“ teisininkai ir gydytojai, teikdami pastabas ir stebėdami gyvenimo sąlygas. „Antigone“ taip pat tiria netinkamo elgesio atvejus ir kartais formaliai dalyvaujų susijusių bylų nagrinėjime teisme. „Jailhouse Rock“ - savaitinė radijo laida apie muziką ir kalėjimus, sukurta ir vedama „Antigone“. Antigonė vadovauja Europos kalėjimų stebijimo tarnybai, kurios veikloje dalyvauja devynios Europos šalys ir kuri yra finansuojama Europos Sąjungos.

Susisiekite su mumis:

Tel: +39 06 44363191

Adresas: Via Monti di Pietralata 16 – 00157 – Roma

Sekite mus:

Antigone svetainėje

Antigone „Facebook“ puslapyje

Antigone „Youtube“ kanale

Antigone Twitter