Baikite masinį piliečių stebėjimą Rumunijoje!

Rumunijos vyriausybė nori, kad visos iš anksto apmokėtos SIM korteles būtų registruojamos, o visų nemokamų viešų Wi-Fi taškų vartotojų duomenų srautai - stebimi. Pasirašykite tai smerkiančią peticiją ir priminkite vyriausybei, kad privatumas jums rūpi.

Rumunijoje šiuo metu vyksta sparti, visa apimanti technologijų pažanga - tokių pokyčių metu svarbu neužmiršti, kad taip pat privalome būti gerbti ir ginti vartotojų teises. Nikolajė Čaušesku (Nicolae Ceaușescu) režimo metais Rumunijos piliečiai privalėjo milicijos įstaigose registruoti visas spausdinimo mašinėlės; šiais laikais vyriausybė nori, kad visi rumunai registruotų savo iš anksto apmokėtas SIM korteles, bei ketina stebėti visus nemokamais bevielio ryšio priegos taškais besinaudojančių asmenų duomenų srautus.

Praėjus vos mėnesiui po to, kai ETT savo paskelbtame sprendime negaliojančia pripažino Duomenų saugojimo direktyvą, Rumunijos vyriausybė jau sugebėjo priimti tris sprendimus, leidžiančius toliau tęsti ir plėtoti masinį piliečių stebėjimą:

  • nepaisyti ETT sprendimo ir neatšaukti Įstatymo 82/2012, leidžiančio ir toliau saugoti renkamus duomenis.
  • nepasikonsultavus su visuomene priimti įstatymą, kuris numato būtinybę registruotis visiems iš anksto apmokėtų SIM kortelių vartotojams (o taip pat reikalauja, kad 12-a milijonų dabartinių vartotojų per šešis mėnesius pateiktų savo asmens duomenis, antraip bus nutrauktas paslaugos tiekimas). Tai - jau ketvirtas toks vyriausybės bandymas nuo 2011 m.
  • planuojama reikalauti, kad nemokamų believio ryšio prieigos taškų tiekėjai nurodytų savo vartotojų tapatybę.
  • nepasikonsultavus su visuomene priimti naują įstatymą, kuriame numatyta suteikti valstybės pareigūnams įgaliojimus, leidžiančius be teismo sprendimo peržiūrėti bet kurioje kompiuterinėje sistemoje - net ir Jūsų kompiuteryje! - esančius duomenis tam, kad „būtų galima pasinaudoti esamais duomenimis“.

Šios peticijos signatarai, „Fundatia Ceata“ organizuotos „Coliberator“ konferencijos dalyviai, taip pat su šiuo protestu sutinkantys žmonės bei organizacijos kartu reikalauja, kad Rumunijos vyriausybė bei viešosios įstaigos pradėtų gerbti savo piliečių teisę į privatumą.

Atsižvelgdami į tai, signatarai:

1.Visiems primena, kad privatumas yra viena pagrindinių žmogaus teisių ir esminis demokratinės visuomenės bruožas. Privatumas yra žmogaus orumo pagrindas ir padeda užtikrinti kitas teises, tokias kaip teisę į išraiškos laisvę ir informaciją bei susivienijimų laisvę, ir jis nustatomas pagal tarptautines žmogaus teisių normas. Teisę į privatumą apribojanti veiklą, įskaitant ir pranešimų stebijmą, gali būti pateisinta tik tuo atveju, kai ji nurodyta pagal įstatymą, ją būtini vykdyti norint pasiekti teisėtą tikslą ir atitinka siekiamą tikslą. (Tarptautiniai žmogaus teisių pritaikymo stebint pranešimus principai)

2.Reikalauja, kad Parlamentas nedelsdamas atmestų, o vyriausybė atšauktų, minėtuosius Rumunijos piliečių žmogaus teises varžančių įstatymų projektus.

3.Prašo, kad būtų atsižvelgta į ETT sprendimą ir, atitinkamai, duomenų saugojimo įstatymas būtų paskelbtas negaliojančiu.

4.Pabrėžia, kad bet kokie su teise į privatumą ar kitomis pagrindinėmis teisėmis susiję vyriausybės sprendimai ateityje privalo būti ruošiami ir priimami tik tuo atveju, jei jie atitinka visus Įstatyme 52/2003 numatytus skaidrumo reikalavimus, yra įvertintas galimas jų poveikis žmogaus teisėms, o Rumunijos duomenų apsaugos tarnyba yra pateikusi savo išvadas.

Peticiją galite pasirašyti čia!