Ar bausmė atitinka nusikaltimą? Griežto Lenkijos įstatymo įvertinimas

Konstitucinis teismas peržiūrėjo įstatymą, kuris leidžia kalinti pavojingus nusikaltėlius net ir šiems atlikus savo bausmę.

Lapkričio 15 d. Lenkijos Konstitucinis Tribunolas įvertino, ar šis įstatymas neprieštarauja šalies Konstitucijai. Šio teisės akto raidą nuo pat pradžių stebėjęs Helsinkio žmogaus teisių fondas teismui pateikė amicus curiae informaciją.

Priemonių prieš psichiškai nesveikų asmenų, keliančių grėsmę kitų gyvybei, sveikatai ar seksualinei laisvei, įstatymas įsigaliojo 2014 m. sausio mėn.

Įstatymas pirmiausia buvo priimtas dėl to, kad tuo metu baiginėjosi mirties bausme komunistinėje Lenkijoje nuteistų asmenų kalinimo laikotarpis (mirties bausmė buvo pakeista 25 metais kalėjimo).

Apeina įstatymą?

Pagal įstatymą kaliniai, kurie jau atliko savo bausmę ir baigė terapijos programą kalėjime gali būti uždaryti į Nacionalinį asocialaus elgesio prevencijos centrą. Tokia priemonė gali būti taikoma, kai asmenys kenčia nuo asmenybės sutrikimų, kurie paskatintų juos įvykdyti sunkų nusikaltimą prieš gyvybę ar seksualinę laisvę.

Kai įstatymų leidėjai pradėjo ruošti šio įstatymo projektą, Helsinkio žmogaus teisių fondas pažymėjo, kad siūlomu teisės aktu iš tiesų gali būti bandoma apeiti dvigubo baudžiamumo draudimą ir negaliojimo atgal principą. Netikslios taisyklės dėl nuteistųjų uždarymo Gostynio centre gali tapti priemone teiso nustatytų bausmių keitimui.

Ilgai kalėję ir laisvės ištroškę kaliniai gali likti it musę kandę.

Norėjo, kad įstatymas būtų peržiūrėtas

HFHR pateikė dvi teisines išvadas dėl Teisingumo ministerijos siūlomo projekto. Organizacijos teigimu, pagrindinis trūkumas yra tai, kad sprendimas uždaryti asmenį į centrą gali būti grindžiamas, be kita ko, „asmenybės sutrikimais“ arba „seksualinės orientacijos sutrikimais“, kurie nėra priskiriami psichikos ligoms.

Kitoje išvadoje buvo pažymėta, kad įstatymą buvo nuspręsta taikyti ir kitoms nuteistųjų grupėms, kurioms jis iš pradžių nebuvo taikomas. Pataisytame teisės akto pasiūlyme buvo numatyta nauja kategorija - „asmenys, kurie kelia grėsmę“, t.y. už smurtinius nusikaltimus nuteisti asmenys, kuriems kalinimo metu buvo nustatyti psichikos sutrikimai, dėl kurių kyla didelė rizika, kad jie padarys nusikaltimą prieš gyvybę ar seksualinę laisvę.

Vėlesniame teisėkūros proceso etape HFHR paragino Lenkijos prezidentą kreiptis į Konstitucinį Tribunolą su prašymu prieš įsigaliojant įstatymui įvertinti, ar jis neprieštarauja šalies Konstitucijai. Deja, prezidentas nusprendė leisti įstatymui įsigalioti.

Reaguodama į tai, HFHR kreipėsi į žmogaus teisių komisarą ir generalinį prokurorą su prašymu apsvarstyti galimybę įvertinti, ar šis įstatymas neprieštarauja Konstitucijai. Byla, kartu su dviem HFHR amicus curiae pranešimais, buvo pateikta Konstitucinam teismui.

Teismas bylą nagrinėti baigė lapkričio 15 d. - jau netrukus turėtų pasirodyti ir jo sprendimas.