Protestuotojus prieš čekų ekstremistų eitynes policininkai vaikė kulkomis ir ašarinėmis dujomis

Policininkai protestuotojus ir ekstremistus neonacių eitynių Brno metu skirstė ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis - sulaikyti 57-i eitynių kelią bandę blokuoti asmenys.

„Naciai - lauk iš Brno!“ - tokį šūkį skandavo 2,000 žmonių minia, susirinkusi protestuoti prieš antrame pagal dydį Čekijos mieste Brno vykusias nacionalistinę asociaciją „Darbininkų jaunimas“ (ček. „Dělnická mládež“) palaikančių asmenų eitynes.

Dėl protestuotojų pakartotinių bandymų fiziškai užblokuoti eitynes policininkai prieš juos ėmėsi griežtų priemonių - buvo panaudotos ašarinės dujos, šaudyta guminėmis kulkomis.

Kadangi apie eitynes buvo pranešta iš anksto ir tam buvo duotas oficialus leidimas, laikoma, kad jas blokuoti bandę žmonės pažeidė įstatymą.

Sąsajos su neonaciais

Pasak blokados organizatorių, Darbininkų jaunimas yra aiškiai susietas su neonacių grupuotėmis. Protestuotojai atvyko nešini vėliavomis ir plakatais - ant vienų buvo užrašyti antifašistiniai šūkiai, o ant kitų puikavosi pasyvų pasipriešinimą propagavusio Gandžio portretas.

Apie 200 Darbininkų jaunimą ir Darbininkų socialinio teisingumo partiją palalaikančių radikalų iš pradžių būriavosi Brno pagrindinėje aikštėje. Renginio pradžioje kalbą rėžė Darbininkų socialinio teisingumo partijos lyderis: jo teigimu, Europai reikia pradėti gintis nuo imigrantų.

Jis kalbėjo apie į Europą plūstančias imigrantų ordas, padeginėjančias parduotuves ir grasinančias vietiniams gyventojams. Jo nuomone, Europa privalo užtikrinti savo Viduržemio jūros regiono sienų integralumą ir saugoti pasienį kariniais laivais, kurie grąžintų sulaikytus migrantus atgal į savo kilmės šalį.

57 sulaikyti

Iš pradžių ekstremistų priešininkams pavyko užblokuoti gatvę, kuria turėjo žygioti procesija - dėl to tapo tikėtina, kad abi stovyklos susirems. Tačiau į vietą atskubėjo riaušių malšinimo pareigūnai, raiti policininkai ir net malūnsparnis - policija abi grupes greitai atskyrė.

Protesto metu policininkai sulaikė 57 žmones. Blokados norėjusiems asmenims teko gremžti ašarines dujas iš akių, dauguma neapsiėjo be mėlynių. Po policijos įsikišimo, Darbininkų jaunimo eitynės toliau nužygiavo numatytu maršrutu.

Nors ekstremistų eitynės ir buvo gavusios oficialų leidimą, kai kurie Brno politikai joms stipriai priešinosi; keli net atvyko prisidėti prie blokados.

„Tomis dienomis, kai minime 70-asias Antrojo Pasaulinio karo pabaigos metines, organizuoti su Hitlerio atėjimu į valdžią ketvirtajame dešimtmetyje tiesiogiai siejamą renginį yra akivaizdi provokacija“, - kalbėjo vienas iš mero pavaduotojų.

Blokados organizatorių teigimų, jų pasyvi rezistencija buvo nukreipta prieš kai kurių grupių pastangas į demokratijos sistemą įskiepyti politikos kryptis, kurias neigtų daugelį tos pačios demokratijos vertybių.

Blokadą organizavusių protestuotojų nusižengimas - pilietinis nepaklusnumas; jų veiksmai gali būti klasifikuoti tik kaip baudžiamieji nusižengimai. Tačiau tokiu būdu taip pat buvo aiškiai reiškiamas liberalus pilietiškumas, tad neaišku, ar demokratinėje valstybėje policija turėtų turėti teisę imtis represinių priemonių prieš pasyvaus pilietinio nepaklusnumo apraiškas.