Ispanijos senatoriai, prašome Jūsų - nenutildykite savo liaudies balso!

Užkirskite kelią Ispanijos Visuomenės saugumo įstatymo projektui, kuris nepagrįstai apribotų pagrindines laisves ir įtvirtintų diskriminaciją iš policijos pusės. Europos piliečiai, vienykitės ir liepkite senatoriams šį neteisingą įstatymą atmesti!

Dėkui už dėmesį! Deja, kampanija jau baigėsi.

Europos piliečiai naudojasi savo teise išreikšti savo nepasitenkinimą, kreiptis į teismus dėl vyriausybės politikos, taip pat pateikti savo reikalavimus per mobilizaciją ir taikius protestus. Tačiau Ispanijos vyriausybė, susidūrusi su nenuilstančia, nenutilstančia, taupymo politikai prieštaraujančia pilietine visuomene, nesiteikė išklausyti žmonių reikalavimų ir patenkinti jų poreikių - vietoj to, kaip vieną savo priemonių ji pasirinko Visuomenės saugumo įstatymo projektą, kuris tik dar labiau apribotų žmonių laisves ir teises.

Ispanijos Visuomenės saugumo įstatymo projekte (dar vadinamame „Užčiaupimo įstatymu“) yra numatyti nepagrįsti teisių į susirinkimų laisvę ir saviraiškos laisvę apribojimai, tačiau jame nėra jokių apsaugos priemonių prieš policijos pajėgų vykdomą etninį profiliavimą. Iš tiesų tai dėl šiuo metu Senate svarstomo įstatymo projekto numatytų neproporcingų piniginių baudų ir pernelyg didelių teisių ir laisvių apribojimų savo susirūpinimą jau yra išreiškusios ir Jungtinės Tautos, ir Europos Taryba.

Pateikiame pagrindinius su šiuo įstatymu susijusius nuogąstavimus:

Neproporcingas susirinkimų laisvės (arba teisės protestuoti) apribojimas: Priėmus šį įstatymą vieša erdvė jau nebebus terpe politinėms pažiūroms reikšti, mat už kai kurias taikaus protesto formas bus taikomos baudos - pavyzdžiui, už demonstracijas priešais Parlamento rūmus (bauda galės siekti €30,000) arba už taikią pastatų okupaciją. Nerimą taip pat kelia ir tai, kad įstatymo projekte yra numatytos baudos už spontaniškai kylančius taikius protestus.

Saviraiškos laisvės pažeidimas: Visuomenės saugumo įstatymo projekte yra numatytos baudos iki €30,000 už „valdžios ar teisėsaugos pareigūnų nuotraukų bei asmeninių ar profesinių duomenų panaudojimą be sutikimo“. Tai ne tik prieštarauja saviraiškos laisvei - tai gali lemti policijos nebaudžiamumą tais atvejais, kai pareigūnai naudoja pernelyg didelę jėgą, kadangi šios nuotraukos dažnai yra pagrindiniai įkalčiai jiems iškeltose bylose. Įstatymo projektas taip pat numato baudžiamąją atsakomybę už „teisėsaugos pareigūnų negerbimą ar nepaisymą“, kas reikštų, kad už policijos veiklos kritiką būtų galima susilaukti baudos iki €600. Tačiau toks elgesys yra saugomas tarptautinės žmogaus teisių teisės standartų, tad naujajam įstatymui nevalia jo paversti nusikalstamu.

Nėra apsaugos priemonių prieš etninį profiliavimą: Galiausiai šis įstatymo projektas nenumato jokių garantijų prieš policijos vykdomą etninį profiliavimą - juo nebus įgyvendinta nei viena tarptautinių žmogaus teisių organų rekomenduota prevencinė priemonė šiuo klausimu. Jau yra įrodyta, kad etninis profiliavimas negali veiksmingai užkirsti kelio nusikaltimams, yra diskriminacinio pobūdžio ir stigmatizuoja dalį Ispanijos visuomenės vien dėl žmonių fizinės išvaizdos.

Tarptautinių organizacijų reakcija

Panašius nuogąstavimus dėl įstatyme numatytų „pernelyg didelių ir neproporcingų teisės į taikių susirinkimų laisvę apribojimų“ yra išreiškęs ir Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisės į taikių susirinkimų ir asociacijų laisvę klausimais. Šie apribojimai galėtų būti pragaištingi „pliuralizmui, tolerancijai ir plačioms pažiūroms, kurių reikia bet kokiai demokratinei visuomenei.“ Europos Tarybos Žmogaus teisių komisaras yra kalbėjęs apie „rimtus nuogąstavimus“ dėl neproporcingų baudų ir neaiškios tam tikrų nuostatų formuluotės. Jis taip pat teigė abejojąs, kad „demokratinėje visuomenėje reikia šių apribojimų, o ne kitų, teisės į taikių susirinkimų laisvę nepažeidžiančių priemonių žmonių saugumui ir viešajai tvarkai užtikrinti.“

Netylėkite - reikalaukite, kad Ispanijos senatoriai balsuotų prieš šį įstatymą!