Rights International Spain

Rights International Spain


A Rights International Spain (RIS)(Nemzetközi jogképviselet – Spanyolország) elnevezésű szervezet fő célja, hogy rábírja a spanyol kormányt az emberi jogok és polgári szabadságjogok betartására és betartatására.


A RIS egy spanyolországi független, non-profit NGO. Tevékenysége arra irányul, hogy a nemzetközi jogi elvek és mechanizmusok hatékony alkalmazásával felelősségre vonja a spanyol államot az emberi jogok és polgári szabadságjogok védelmével és tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségeit illetően. A RIS az emberi jogok betartásával kapcsolatos elszámoltathatóság fokozását tekinti a küldetésének. Ennek érdekében folyamatosan monitorozza a spanyol kormány tevékenységét, különös tekintettel a jogállamiság normáinak betartására és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre, igyekszik növelni a civil társadalom jogtudtosságát, valamint támogatást próbál szerezni az igazság érvényesítéséhez. Küldetése teljesítéséhez a RIS alapos szakpolitikai és jogi elemzéseket végez, érdekérvényesítő és kommunikációs eszközöket biztosít a szélesebb nyilvánosság számára és részt vállal stratégiai pereskedésekben. A

RIS általános céljai a következők: 1) övezze nagyobb fokú tudatosság és megértés, valamint alkalmazzák hatékonyabban a nemzetközi jogi mechanizmusokat; 2) kapacitásfejlesztés és képzés a bírói közösség, a civil társadalom szervezetei és a szélesebb nyilvánosság számára, valamint az eszközök és források hozzáférhetőbbé tétele, hogy erősödjön a nemzetközi jog alkalmazása a polgári szabadságjogok és az emberi jogok védelmében; 3) a hazai és a nemzetközi emberi jogi szabályok és normák összehangolását segítő szakpolitikai és jogi reformok kezdeményezése és támogatása; 4) az ENSZ emberi jogi testületei által adott ajánlások és az EU igazságszolgáltatással kapcsolatos irányelveinek hatékony végrehajtásának ellenőrzése, valamint hazai és nemzetközi szervezetek és más fontos szereplők közötti szövetségek, partnerségek és közös kezdeményezések támogatása és elősegítése. A RIS továbbá stratégiai pereskedést is folytat hazai és nemzetközi bíróságokon abból a célból, hogy a bírói testületeket rábírja a polgári jogok és szabadságjogok védelmére és előmozdítására, valamint elősegítse a polgári jogok sérelme esetén a bűnvádi eljárás lefolytatását.

Kövess minket
:
RIS Website
RIS Facebook Page
RIS Youtube Channel