Kimaradtak a magánélet védelmének biztosítékai az Egyesült Királyság megfigyelési törvényjavaslatából

Nyomon követés, lehallgatás, a biztosítékok látszólagos alkalmazása: a Liberty elemzése az Egyesült Királyság kormányának vizsgálati hatáskörről szóló törvényjavaslatáról.
A törvény a korábbinál sokkal több lehetőséget ad nyomon követésre és lehallgatásra, miközben kevés magánéletet védő biztosítékot tartalmaz.

A Liberty egy nyolcpontos "óvatos biztonsági tervet" vázolt fel arról, hogyan nyújtson Nagy-Britannia biztonságot a magánéletet tiszteletben tartva.

Az Egyesült Királyság kormánya nemrég jelentette be, hogy készül egy vizsgálati hatáskörről szóló törvény, amely olyan hatáskörrel ruházná fel az állami szerveket, hogy nyomon követhessék és lehallgathassák a britek közötti kommunikációt - ugyanakkor a legalapvetőbb magánéletet védő biztosítékokat sem tartalmazza.

'Világrekord ellenőrzés?

A törvényjavaslat egy életben egyszer adódó lehetőség a képviselők számára, hogy olyan megfigyelési jogszabályokat vezessenek be, amelyek kellő védelmet nyújtanak a briteknek a digitális korban, tiszteletben tartva a magánélethez és az internet biztonságához fűződő jogaikat.

Ám a kormány állításával szemben, miszerint "világrekordot döntenének az ellenőrzés terén", a Brit Nemzetvédelem által beterjesztett törvényjavaslat újabb és teljesen felesleges megfigyelési hatáskörrel ruházna fel szerveket, miközben a magánélet védelmét biztosító legalapvetőbb követelményeinek sem tesz eleget.

 • Miközben a szakértők és a különböző pártok képviselői között egyre nagyobb az egyetértés, a törvényjavaslat nem tesz említést a megfigyelési parancsok érdemi bírósági jóváhagyására vonatkozó követelményről. Ehelyett a bírói felülvizsgálat igen gyenge formáját javasolja, ami - a gyakorlatban - a parancs leláttamozását jelentené.
 • A törvényjavaslat az "internetkapcsolati adatok" válogatás nélküli megőrzésére vonatkozó jogkör létesítését indítványozza, amelyik az alkalmazások megnyitásától és a fotók iCloudra történő feltöltésétől kezdve a weboldalak böngészéséig mindenre kiterjedne. Ily módon a magánszférát erőteljesen sértő információkhoz lehet jutni, éppen ezért az internetkapcsolatok kötelező megőrzését jóhiszemű célra sem engedélyezik sem az európai uniós, illetve a brit Nemzetközösséghez tartozó országban, sem más hozzájuk hasonló demokratikus államban, így USÁ-ban vagy Kanadában. Ausztriáliában nemrég törvényileg tiltották be az ilyen tevékenységet.
 • A törvényjavaslat az összes típusú rendvédelmi erőnek felhatalmazást adna az eszközeink feltörésére és a hálózatainkba történő betekintésre, a hírközlési szolgáltatókat pedig arra kötelezné, hogy működjenek közre a lehallgatási parancsok teljesítésében. A lehallgatás, a számítógépes adatok feltörése a megfigyelés legerőszakosabb módja. Nem csak a berendezések, hálózatok biztonsági rendszerében okozhat maradandó károkat, hanem a személyeket is kiszolgáltatja a harmadik felek és bűnszervezetek által elkövetett visszaéléseknek.
 • A javaslat nemhogy nem is törekszik célzottabb és hatékonyabb rendszer kiépítésére, hanem az Edward Snowden által felfedett megfigyelési hatásköröket törvényesíti. Ide tartozik a lakosság jelentős hányadát érintő tömeges lehallgatás, a hírközlési adatok tömeges beszerzése, az adatbázisok tömeges feltörése és megőrzése. (A Liberty jelenleg az Emberi Jogok Európai Bíróságán támadja a tömeges, feltételezéseken alapuló megfigyelést.)

'Elképesztő csapás a biztonságra'

"Miután annyit szövegeltek visszavonulásról meg biztosítékokról, a régen várt törvényjavaslat elképesztő csapást jelent az ország minden felnőtt és gyermekkorú lakosának internetes biztonságra nézve," jelentette ki a Liberty igazgatója, Shami Chakrabarti. "Most a Parlamenttől várjuk, hogy tegye a dolgát, ahol a miniszterek erre képtelenek voltak, és teremtsen egyensúlyt a magánélet védelmének követelménye és a megfigyelési tevékenységek között."

A biztonság és a magánélet védelme

A Liberty közzé tett egy nyolcpontos tervet azokról a biztosítékokról, amelyek alapján kialakítható a szükséges, arányos és elszámoltatható megfigyelés a magánélet védelme mellett. A szervezet arra kéri majd a képviselőket, érjék el, hogy ezek a szempontok is bekerüljenek a törvényjavaslatba:

 1. Minden megfigyelésre vonatkozó kérést előzetesen bírósággal kelljen engedélyeztetni.
 2. Ne kapjanak olyan általános felhatalmazást a hírközlési vállalatok, amely még több személyes adat tárolására készteti őket.
 3. Kizárólag pontosan meghatározott okból, például súlyos bűncselekmény leleplezése vagy emberek halálának megelőzése érdekében lehessen megfigyelést végezni, bűncselekmény gyanúján alapuló, konkrét személyekre irányuló kérés illetve utasítás szerint.
 4. Hatékonyabb jogorvoslat és fokozottabb átláthatóság álljon azok rendelkezésére, akiket törvénytelenül figyeltek meg vagy már nem áll fenn gyanú velük szemben.
 5. A lehallgatott bizonyítékokat használják fel az elkövetők elleni eljárásban.
 6. Hozzák nyilvánosságra és tegyék jogszerűvé az Egyesült Királyság és más államok közötti adatmegosztási megállapodásokat.
 7. Hozzanak az országunk titkosítási normáinak megszegését büntető jogszabályt.
 8. Ismerjék el, milyen egyedülálló veszélyt jelent az adatok feltörése a britek biztonságára nézve