Frontex: 10 rendelkezés, amely veszélybe sodorta az alapjogokat

A Frontexit kampány tagszervezetei, köztük a Belga Emberi Jogi Liga, a Frontex nevű európai ügynökség megerősítésének veszélyeire figyelmeztetik a hatóságokat és a nyilvánosságot
Olyan időkben, amikor a félelem vezérli Európa döntéseit és az európai polgárok "biztonságát" védő rendelkezésekre kerül a hangsúly, a Frontex ügynökség eszközigényének és akcióinak támogatásával, illetve az unió külső határvédelmének összehangolásával. az EU mindenkit felülmúl a biztonság-szempontú intézkedések terén a bevándorláspolitikában.

Az intézkedések közé tartozik a Frontex szerepének megerősítése a migránsoknak a "válogató központokból" és "HotSpontokból" történő kirakását, az uniós határoknál való ténykedése nagyobb fokú függetlenségét és áttelepítési kapacitásának növelését illetően, valamint költségvetésének jelentős növelése, a terrorizmus elleni harcban a rendőri adatbázisok hozzáférhetőségének biztosítása és az emberi jogokat megsértő államokkal való fokozott külső együttműködés tekintetében.

Az intézkedések következtében a Frontex afféle ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen "mindenekfeletti ellenőrző szervvé" vált.

Az utóbbi 10 évben a civil társadalom fellépett az ügynökség tevékenységének átláthatatlansága ellen és amiatt, hogy az európai illetve a nemzeti parlamentek nem ellenőrzik a Frontex tevékenységét. A civilek azt is kifogásolták, hogy nem lehet fellebbezni a hatóság migráns-ellenes döntéseivel szemben, sem panaszt benyújtani egy független szervnél az emberi jogok sérelme esetén.

A Frontex és az alapjogok

Azzal, hogy nem engedi tovább az embereket a tranzitországokból, így azok nem juthatnak el az EU területére - ez az ügynökség tevékenységének két fő iránya - a Frontex alapvető emberi jogokat sért, konkrétan a menedékjoghoz való folyamodás jogát, a visszaküldés tilalmának elvét, valamint azt a jogot, hogy bármely országból odébb lehessen állni.

Szervezeteinknek meggyőződése, hogy a Frontex küldetése összeegyeztetlhetetlen az alapjogok tiszteletben tartásával és a migránsok fogadásának és védelmének kötelességével, az EU törvényei és az ezek által megtestesített értékek szerint.

Ürügyül szolgáló képzet

Annak képzetével, hogy megszálltak minket, ami összemossa a migrációt a bűnözéssel, sőt a terrorizmussal, Európa a Frontexen keresztül éli ki a biztonság iránti megszállottságát. A szolidaritás és a béke jegyében sürgősen fel kellene függeszteni az ügynökség tevékenységét és alapvetően újragondolni az európai migrációs politikát.

Európa egy képzeletbeli ellenséggel harcol. A Frontexit kampányról itt olvashatsz még.