Tájékoztatás megtagadásáért keresetet indítottak a bolgár ügyészség ellen

A hatóságok nem adtak tájékoztatást arról, folytattak-e tárgyalást megelőző nyomozást három rendőri őrizetben álló személy 2015-ös halálával kapcsolatban.
A Bolgár Helsinki Bizottság (BHC) év elején a közérdekű információk hozzáférhetőségéről szóló törvényre (APIA) hivatkozva tájékoztatást kért Sotir Cacarov bolgár főügyésztől és Hriszto Dinev szófiai körzeti ügyésztől.

A kért adatok két, 2015 márciusában illetve áprilisában elhunyt személy halálával kapcsolatosak, akiket állítólag megvertek a rendőrök, valamint egy harmadikéval, aki miután őrizetben tartották, a Szófiai Körzeti Ügyészség nagytermében vesztette életét novemberben. A BHC azért kért tájékoztatást, hogy megtudja, folytatnak-e nyomozást az említett ügyekben.

Elutasítások

Sem a Szófiai Körzeti Ügyészség (SDP), sem pedig a Legfelsőbb Fellebbviteli Ügyészség (SCP) nem volt hajlandó kiadni a kért információt, noha ez az APIA alapján "közérdekű információnak" minősül - vagyis olyan közéleti ismeretről van szó, amelyik révén az állampolgárok meg tudják ítélni az intézményeket.

A kért információ megtagadása egyik esetben sem volt indokolt, vagyis jogellenesnek minősült, hiszen az ügyészség nem adott érvényes magyarázatot az elutasító döntésekre.

A BHC egyik esetben sem az előzetes eljárásra vonatkozó anyagokról kért információt, ahogy az az SDP és az SCP által kiadott elutasító határozatokban áll, hanem arról, hogy egyáltalán indult-e ilyen eljárás. A BHC tavaly az ugyanígy feltett kérdésére hasonló tájékoztatást kapott az ügyészségtől, az ügyészség pedig rendszeresen tett közzé ilyen adatokat bizonyos ügyekkel kapcsolatban a weboldalán és a sajtóközleményeiben.

"Az SDP és az SCP elutasító döntésében az a riasztó, hogy rögtön az APIA 2016 januári módosítása után születtek, miközben a módosítással éppen, hogy átláthatóbbá és az állampolgárok számára megfoghatóbbá kívánták tenni az állami szervek és intézmények működését. Az elutasításokra továbbá éppen akkor került sor, amikortól fogva a két intézmény nem tett többé közzé a honlapján jelentést az éves tevékenységéről. Az állampolgároknak tehát nincsen már szabad hozzáférésük ezekhez a dokumentumokhoz," közölte Adela Kachaunova, a BHC jogásza, aki mindkét ügyben képviseli a szervezetet.

"Ettől az a gyanúja támad az embernek, hogy rendszerszerűen tartják vissza az információkat a nyilvánosságtól, ami törvényellenes," mondta a jogász. A társadalomnak fontos tudnia, mit tett az ügyészség annak érdekében, hogy fényt derítsen ezeknek a haláleseteknek a körülményeire.

Átláthatóság

A szervezet azon az állásponton van, hogy ilyen jellegű információt nem lehet elrejteni a nyilvánosság elől, mivel az ügyészség tevékenységének lényeges részére vonatkozik. A BHC évek óta figyelemmel követi az erőszak túlzott alkalmazását a rendőrség részéről. Ez egy olyan általános probléma az országban, amiért az Emberi Jogok Európai Bírósága számos alkalommal felelősségre vonta már a bolgár államot.

Valamennyi állami szerv, így az ügyészség működése átlátható és nyitott kell, hogy legyen, hiszen ezek az intézmények éppen az állampolgárok és a társadalom érdekében tevékenykednek.