UN: Rome se i dalje diskriminira u Italiji

Odbor UN-a za sprečavanje rasne diskriminacije objavio je zaključak o periodičkim talijanskim izvješćima. Odbor je izrazio zabrinutost zbog ustrajnosti diskriminacije prema zajednicama Roma i Sinta, prakse prisilnih deložacija koje imaju negativne posljedice za školovanje djece te činjenice da te zajednice još uvijek žive u segregiranim i udaljenim kampovima. Štoviše, preporučio je da Italija zaustavi gradnju novih kampova i uključi te zajednice u talijansko društvo.