Međunarodna prava Španjolska

Rights International Spain (Međunarodna prava Španjolska - RIS) je nevladina organizacija koja vladu poziva na odgovornost oko zaštite ljudskih prava i građanskih sloboda u Španjolskoj.

Rights International Spain (RIS) je španjolska neovisna, neprofitna, nevladina organizacija koja španjolsku državu poziva na odgovornost oko njenih obaveza zaštite i poštivanja ljudskih prava i građanskih sloboda putem učinkovitije primjene principa i mehanizama međunarodnih zakona. RIS-ova misija je, putem praćenja aktivnosti vlade, ojačati odgovornost za ljudska prava u Španjolskoj, s posebnim fokusom na vladavinu prava i pristup pravosuđu, kao i podići razinu svijesti civilnog društva i mobilizirati podršku kako bi se zadovoljila pravda. Kako bi ostvario svoju misiju RIS radi pravodobnu i rigoroznu političku i zakonsku analizu, proizvodi druge resurse zagovaranja i komunikacije te alate za opću javnost i podržava inicijative strateškog parničenja.

Općeniti ciljevi RIS-a su:

  • promicati veću razinu svijesti, razumijevanja i učinkovitiju upotrebu međunarodnih pravnih mehanizama;
  • razvijati aktivnosti izgradnje kapaciteta i edukacije s fokusom na pravosudnu zajednicu, organizacije civilnog društva i javnost općenito, kao i unaprijediti pristup alatima i resursima kako bi se ojačala upotreba međunarodnog prava u zaštiti građanskih sloboda i ljudskih prava;
  • predlagati i podržavati politike te zakonske reforme kojima je cilj uskladiti domaće zakonodavstvo s međunarodnim standardima i normama ljudskih prava;
  • Pratiti učinkovitost implementacije preporuka UN-ovih tijela za ljudska prava, provedbu odluka Europskog suda za ljudska prava, kao i implementaciju direktiva Europske unije na području pravosuđa, njegovanja i pomaganja savezništva, partnerstva i zajedničkih inicijativa s domaćim i međunarodnim organizacijama i drugim relevantnim akterima. Uz to, RIS je uključen u strateško parničenje, i na nacionalnim i na međunarodnim sudovima, i to kako bi promicao i štitio građanska prava i slobode putem pravosudnih tijela, kao i poticao sankcioniranje povreda građanskih sloboda.

Pratite nas:

RIS internet stranica

RIS Facebook stranica

RIS YouTube kanal