Belgijska liga ljudskih prava

La Ligue des droits de l'Homme (League of Human Rights, Belgijska liga ljudskih prava - LDH) već se više od sto godina dana bori protiv nepravde i narušavanja temeljnih prava u francuskoj zajednici u Belgiji.

Educira javnost da poštuje osnovna ljudska prava (uključujući o institucionalnom nasilju, pristupu pravosuđu, poštivanju manjina, ženskim pravima), propitkuje političku moć u pitanjima ljudskih prava, obučava odrasle (putem stalnih edukacijskih aktivnosti) o pitanjima ljudskih prava i zakonima te upozorava aktere u obrazovnom sustavu na pitanja vezana uz razvoj obrazovnih alata i edukacije.

Liga ljudskih prava (LDH) osnovana je 1901. godine. Priznata je kao edukativna, neovisna, pluralistička, interdisciplinarna i neprofitna organizacija. Riječ je o pokretu onih koji brinu i djeluju poštujući dostojanstvo svih ljudi.

LDH se bavi idućim temama: mladi, prava zatvorenika, situacija i prava migranata i izbjeglica, pristup pravosuđu, ekonomska, socijalna i kulturna prava, prava psihijatrijskih pacijenata, jednake prilike, privatnost i različitost.

Lokalni članovi pokazuju vidljivost, pristupačnost i dinamiku Lige ostatku zajednice u Charleroiu, La Louviereu, Namuru, Mouscronu i Verviersu. LDH je članica nevladine organizacije International Federation for Human Rights (FIDH), koja broji više od 155 članica iz cijelog svijeta.

Pratite nas:

LDH internet stranica

LDH Facebook stranica

LDH YouTube kanal