Institut za praćenje ljudskih prava

Human Rights Monitoring Institute (Institut za praćenje ljudskih prava - HRMI) je nevladina, neprofitna organizacija koja se bavi javnim zagovaranjem. Od osnutka 2003. godine HRMI zagovara potpuno usklađivanje nacionalnih zakona i politika s međunarodnim obavezama oko ljudskih prava te radi na osiguranju stvarne i učinkovite primjene tih prava u praksi.

HRMI-jev tim odvjetnika i stručnjaka za javne politike provodi istraživanja, izrađuje nacrte pravnih i političkih brifinga, sastavlja izvješća namijenjena međunarodnim tijelima koja se bave ljudskim pravima, vodi strateške parnice na domaćim i međunarodnim sudovima, pruža stručne konzultacije i pravne usluge, sudjeluje u raznovrsnim nacionalnim i međunarodnim projektima, nudi konvencionalnu edukaciju, kao i edukaciju na daljinu za djelatnike koji se bave provedbom zakona i druge profesionalce.

Područja rada:

  • Prava žrtava kaznenih djela (obiteljsko nasilje, trgovina ljudima i druge žrtve zločina)
  • Zabrana diskriminacije (na osnovi invaliditeta, roda, seksualne orijentacije, etničkog porijekla i drugo)
  • Prava osumnjičenika i optuženika (pravo na odvjetnika, pristup informacijama i prijevod, istražni zatvor)
  • Zaštita privatnosti i digitalnih prava (zaštita privatnih podataka na internetu)
  • Sloboda izražavanja (sloboda govora, pravo na pristup informacijama)
  • Ljudska prava i korporativna društvena odgovornost

Pratite nas:

HRMI internet stranica

HRMI Facebook stranica

HRMI na YouTubeu